Biomedical Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας ΑθηνώνΑκαδημία Αθηνών
Επιστημονικό Προσωπικό

Αντωνία Αντωνία Βλάχου, PhD
Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α'

Τηλέφωνο : +30 210 6597 506
Fax : +30 210 6597 545
e-mail : vlahoua@bioacademy.gr


Κέντρο :

Βιολογίας Συστημάτων

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου :

Εργαστήριο Βλάχου

Ιστοσελίδα Μονάδας Υποστήριξης Έρευνας :

Πρωτεομική


Σύντομο Βιογραφικό

H Αντωνία Βλάχου σπούδασε Βιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου αποφοίτησε με Άριστα, και ολοκλήρωσε διδακτορικής σπουδές στο Department of Cell Biology, Baylor College of Medicine, Τexas, ΗΠΑ. Ακολούθησε μεταδιδακτορικές σπουδές στην Πρωτεωμική στο Department of Microbiology and Molecular Cell Biology στο Eastern Virginia Medical School, Norfolk, Virginia, ΗΠΑ, όπου έπειτα διατέλεσε Επίκουρη Καθηγήτρια (2001 -2003). Η Δρ. Βλάχου είναι συν-διευθύντρια της Ερευνητικής Μονάδας Πρωτεωμικής στο ΙΙΒΕΑΑ.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανεύρεση πρωτεϊνικών βιοδεικτών ουρολογικών καρκίνων, με ιδιαίτερη έμφαση στον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως μέσω της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών φασματομετρίας μάζας. To ερευνητικό της έργο έχει τιμηθεί με διεθνείς διακρίσεις όπως AFUD/AUA Fellowship (1998-2000) και Pfizer Scholar in Urology Αward (2000). Έχει διατελέσει Συντονίστρια του Ευρωπαϊκού προγράμματος European COST Action on Kidney and Urine Proteomics (EuroKUP), και έχει συντονίσει τα προγράμματα Marie Curie ITN, “Clinical and system –omics for the identification of the Molecular DEterminants of established Chronic Kidney Disease”- iMODE-CKD και EU FP7 “Translation of novel Biomarkers for Bladder Cancer for clinical outcome prediction” (TransBioBC). Η Δρ. Βλάχου είναι εξωτερική σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φαρμακευτικών Σκευασμάτων (European Medicines Agency, EMA) και έχει επίσης διατελέσει Group leader σε πολυκεντρικές μελέτες χρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ενωση ή/και την Γενική Γραμματεία Ερευνας και Καινοτομίας  (π.χ. NeuriNox, SysVasc, Marie Curie EID BCMolMed, Transpot, Caresyan, mELISA, myBioTag). Από το 2014 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Board Member) της, European Society of Urological Research (ESUR) -European Association of Urology (EAU).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Vlahou A, Hallinan D, Apweiler R, Argiles A, Beige J, Benigni A, Bischoff R, Black PC, Boehm F, Céraline J, Chrousos GP, Delles C, Evenepoel P, Fridolin I, Glorieux G, van Gool AJ, Heidegger I, Ioannidis JPA, Jankowski J, Jankowski V, Jeronimo C, Kamat AM, Masereeuw R, Mayer G, Mischak H, Ortiz A, Remuzzi G, Rossing P, Schanstra JP, Schmitz-Dräger BJ, Spasovski G, Staessen JA, Stamatialis D, Stenvinkel P, Wanner C, Williams SB, Zannad F, Zoccali C, Vanholder R. Data Sharing Under the General Data Protection Regulation: Time to Harmonize Law and Research Ethics? (2021) Hypertension, 77(4):1029-1035. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.16340. Epub 2021 Feb 15.

He T, Melgarejo JD, Clark AL, Yu YL, Thijs L, Díez J, López B, González A, Cleland JG, Schanstra JP, Vlahou A, Latosinska A, Mischak H, Staessen JA, Zhang ZY, Jankowski V. Serum and urinary biomarkers of collagen type-I turnover predict prognosis in patients with heart failure. (2021) Clin Transl Med., 11(1):e267. doi: 10.1002/ctm2.267.

Nikolaou PE, Efentakis P, Abu Qourah F, Femminò S, Makridakis M, Kanaki Z, Varela A, Tsoumani M, Davos CH, Dimitriou CA, Tasouli A, Dimitriadis G, Kostomitsopoulos N, Zuurbier CJ, Vlahou A, Klinakis A, Brizzi MF, Iliodromitis EK, Andreadou I. Chronic Empagliflozin Treatment Reduces Myocardial Infarct Size in Nondiabetic Mice Through STAT-3-Mediated Protection on Microvascular Endothelial Cells and Reduction of Oxidative Stress. (2021) Antioxid Redox Signal., 34(7):551-571. doi: 10.1089/ars.2019.7923.

Frantzi M, Latosinska A, Mokou M, Mischak H, Vlahou A. Drug repurposing in oncology.
(2020) Lancet Oncol., 21(12):e543. doi: 10.1016/S1470-2045(20)30610-0.

Mokou M, Lygirou V, Angelioudaki I, Paschalidis N, Stroggilos R, Frantzi M, Latosinska A, Bamias A, Hoffmann MJ, Mischak H, Vlahou A. A Novel Pipeline for Drug Repurposing for Bladder Cancer Based on Patients' Omics Signatures. (2020) Cancers (Basel), 26;12(12):3519. doi: 10.3390/cancers12123519.

Makridakis, M., Kontostathi, G., Petra, E., Stroggilos, R., Lygirou, V., Filip, S., Duranton, F., Mischak, H., Argiles, A., Zoidakis, J., Vlahou, A. Multiplexed MRM-based protein quantification of putative prognostic biomarkers for chronic kidney disease progression in plasma (2020) Scientific Reports, 10 (1), art. no. 4815, DOI: 10.1038/s41598-020-61496-z

Mantsiou, A., Makridakis, M., Fasoulakis, K., Katafigiotis, I., Constantinides, C.A., Zoidakis, J., Roubelakis, M.G., Vlahou, A., Lygirou, V. Proteomics Analysis of Formalin Fixed Paraffin Embedded Tissues in the Investigation of Prostate Cancer (2020) Journal of Proteome Research, 19 (7), pp. 2631-2642. DOI: 10.1021/acs.jproteome.9b00587

Stroggilos, R., Mokou, M., Latosinska, A., Makridakis, M., Lygirou, V., Mavrogeorgis, E., Drekolias, D., Frantzi, M., Mullen, W., Fragkoulis, C., Stasinopoulos, K., Papadopoulos, G., Stathouros, G., Lazaris, A.C., Makrythanasis, P., Ntoumas, K., Mischak, H., Zoidakis, J., Vlahou, A. Proteome-based classification of Nonmuscle Invasive Bladder Cancer (2020) International Journal of Cancer, 146 (1), pp. 281-294. DOI: 10.1002/ijc.32556

Chasapis, C.T., Makridakis, M., Damdimopoulos, A.E., Zoidakis, J., Lygirou, V., Mavroidis, M., Vlahou, A., Miranda-Vizuete, A., Spyrou, G., Vlamis-Gardikas, A. Implications of the mitochondrial interactome of mammalian thioredoxin 2 for normal cellular function and disease (2019) Free Radical Biology and Medicine, 137, pp. 59-73.  DOI: 10.1016/j.freeradbiomed.2019.04.018

Mokou, M., Klein, J., Makridakis, M., Bitsika, V., Bascands, J.-L., Saulnier-Blache, J.S., Mullen, W., Sacherer, M., Zoidakis, J., Pieske, B., Mischak, H., Roubelakis, M.G., Schanstra, J.P., Vlahou, A. Proteomics based identification of KDM5 histone demethylases associated with cardiovascular disease(2019) EBioMedicine, 41, pp. 91-104. DOI: 10.1016/j.ebiom.2019.02.040

Schanstra, J.P., Luong, T.T.D., Makridakis, M., Van Linthout, S., Lygirou, V., Latosisnska, A., Alesutan, I., Boehme, B., Schelski, N., Von Lewinski, D., Mullen, W., Nicklin, S., Delles, C., Feuillet, G., Denis, C., Lang, F., Pieske, B., Bascands, J.-L., Mischak, H., Saulnier-Blache, J.-S., Voelkl, J., Vlahou, A*., Klein, J. Systems biology identifies cytosolic PLA2 as a target in vascular calcification treatment (2019) JCI Insight, 4 (10), art. no. e125638 DOI: 10.1172/jci.insight.125638 (*equal contributing last author)

Luong, T.T.D., Schelski, N., Boehme, B., Makridakis, M., Vlahou, A., Lang, F., Pieske, B., Alesutan, I., Voelkl, J. Fibulin-3 Attenuates Phosphate-Induced Vascular Smooth Muscle Cell Calcification by Inhibition of Oxidative Stress (2018) Cellular Physiology and Biochemistry, 46 (4), pp. 1305-1316.  DOI: 10.1159/000489144

 

PubMed:

PubMed Link