Biomedical Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας ΑθηνώνΑκαδημία Αθηνών
Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

H Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) έχει ως σκοπό την υποστήριξη και προώθηση της ερευνητικής διαδικασίας που εκπονείται στους κόλπους του Ιδρύματος, αναπτύσσοντας λειτουργίες και παρέχοντας υπηρεσίες, προϊόντα και πηγές πληροφόρησης. Λειτουργεί, ως εκ τούτου, ως ο «Κεντρικός Πληροφοριακός Διανομέας» του Ιδρύματος.

Συγκεκριμένα, στόχοι της Βιβλιοθήκης του ΙΙΒΕΑΑ είναι: α) η υποστήριξη της ερευνητικής διαδικασίας με την παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης, β) η συγκέντρωση, αποθήκευση, οργάνωση και διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς και γ) η υποστήριξη οποιασδήποτε εκπαιδευτικής διαδικασίας λαμβάνει χώρα στο Ίδρυμα. Για το σκοπό αυτό, η Βιβλιοθήκη αξιοποιεί τους πόρους που διαθέτει βάσει το ανθρώπινο και υλικό δυναμικό της, συνεργάζεται με Βιβλιοθήκες/ Οργανισμούς Πληροφόρησης και εφαρμόζει τις σύγχρονες αρχές της Επιστήμης της Πληροφορίας και των Τεχνολογιών της Πληροφορικής.

Οι Υπηρεσίες που αναπτύσσει η Βιβλιοθήκη αποτελούν τις πλέον σύγχρονες στο χώρο της Ιατρικής Βιβλιοθηκονομίας και είναι οι παρακάτω:

1.  Αναζήτηση βιβλιογραφίας
2.  Παραγγελία άρθρων εσωτερικού & εξωτερικού
3.  Αναζήτηση βιβλιογραφικών αναφορών (citations) και impact factor
4.  Διαδανεισμό λοιπού υλικού (βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, διδακτορικές
     διατριβές κλπ.)
5.  Επιλεκτική διάχυση πληροφοριών
6.  Υπηρεσία «Ρωτήστε μας»
7.  Εκτύπωση και σάρωση
8.  Ηλεκτρονικό & παραδοσιακό αναγνωστήριο
9.  Παραγγελίες υλικού και
10. Εκπαίδευση & σεμινάρια χρηστών

Για την κάλυψη των εξειδικευμένων ερευνητικών αναγκών του κοινού της, η Βιβλιοθήκη του ΙΙΒΕΑΑ παρέχει ηλεκτρονική πρόσβαση πλήρους κειμένου στα μεγαλύτερα επιστημονικά περιοδικά. Να σημειωθεί ότι αποτελεί τη μοναδική Ιατρική Βιβλιοθήκη με πρόσβαση σε όλους τους τίτλους Nature, αναφέροντας ενδεικτικά τα Nature, Nature Genetics, Nature Medicine, Nature Protocols, Nature Neuroscience, Nature Immunology, Oncogene, Gene Therapy, καθώς και στο περιοδικό Science, στο πρόσφατο και το αρχειακό υλικό του. Ακόμα, ως μέλος της Κοινοπραξίας των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Heal-link) παρέχει πρόσβαση πλήρους κειμένου σε περισσότερα από 8.000 ηλεκτρονικά περιοδικά, βιβλία και βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων Επιστημών Υγείας. Στη συλλογή της Βιβλιοθήκης του ΙΙΒΕΑΑ ανήκουν και οι πλέον έγκυρες και έγκαιρες διεθνείς βάσεις δεδομένων (Scopus, Web of Science,  Scirus) όπου ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει στοιχεία για συγγραφείς (citations, h-index), όσο και βιβλιογραφικά. Επίσης, είναι μέλος (πελάτης-προμηθευτής) του Εθνικού Δικτύου Τεχνολογικών & Επιστημονικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ), διατηρώντας άμεση συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Τέλος, παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες και λεξικά, καθώς και σε θεματικές πύλες γνώσεις.


Η Βιβλιοθήκη του ΙΙΒΕΑΑ έχει δυναμική παρουσία στο χώρο της Ιατρικής Βιβλιοθηκονομίας. Από το 2005 μετρά πολυάριθμες ανακοινώσεις σε πανελλήνια, ευρωπαϊκά και διεθνή Συνέδρια Βιβλιοθηκονομίας & Επιστήμης της Πληροφόρησης. Ακόμα, συμμετέχει στην Επιτροπή «Ιατρικών Βιβλιοθηκών» της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων της Πληροφόρησης (ΕΕΒΕΠ) και διατηρεί δικαίωμα ψήφου σε επίσημες συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιατρικών Βιβλιοθηκονόμων (EAHIL).

Από τις τρέχουσες δράσεις της Βιβλιοθήκης (σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών) αναφέρουμε την ανάπτυξη Ιδρυματικού Αποθετηρίου (Institutional Repository), μέσω του οποίου θα επιτευχθεί η δυναμική καταγραφή και οργανωμένη καταχώρηση των ερευνητικών εργασιών/δημοσιεύσεων που εκπονούνται στους κόλπους του Ιδρύματος.

Τέλος να αναφερθεί πως το Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης αποτελεί ένα ήσυχο και φιλικό περιβάλλον συγγραφής και μελέτης με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ελεύθερο Wi-fi με πρόσβαση σε όλες τις πληροφοριακές πηγές της Βιβλιοθήκης και το Διαδίκτυο. Στα βιβλιοστάσια μπορείτε να βρείτε τεύχη περιοδικών και βιβλία που έχουν δωρίσει εξέχουσες προσωπικότητες του χώρου των Επιστημών Υγείας, όπως για παράδειγμα τη «Συλλογή Γρηγόριος Σκαλκέας» που αποτελείται από βιβλία του Καθηγητή/Ακαδημαϊκού και Προέδρου του ΙΙΒΕΑΑ.

 

Χρήσιμες Πληροφορίες
Ωράριο Λειτουργίας: καθημερινά 9:00 - 16:00

Επικοινωνία
Βιβλιοθήκη - Ενότητα 4 – 2ος όροφος
Τηλέφωνο: 210- 6597568
Φαξ. 210-6597545
E-mail: library@bioacademy.gr

Υπεύθυνη:
Δρ. Άρτεμις Χαλεπλίογλου
Αρχειονόμος/ Βιβλιοθηκονόμος-Επιστήμων της Πληροφορίας