Biomedical Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας ΑθηνώνΑκαδημία Αθηνών
Επιστημονικό Προσωπικό

Απόστολος Απόστολος Κλινάκης, PhD
Ερευνητής Α'

Τηλέφωνο : +30 210 6597 069
Fax : +30 210 6597 545
e-mail : aklinakis@bioacademy.gr


Κέντρο :

Βασική Έρευνα


Σύντομο Βιογραφικό

Ο κ. Απόστολος Κλινάκης αποφοίτησε από το τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης όπου πραγματοποίησε και τη διδακτορική του διατριβή. Στη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών στο εργαστήριο του καθ. Μπάμπη Σαββάκη ανέπτυξε καινούριες μεθόδους μεταφοράς γονιδίων σε κύτταρα εντόμων και θηλαστικών, που βασίστηκαν στο μεταθετό στοιχείο Minos.

Στη συνέχεια μετακόμισε τις Η.Π.Α. για μεταδιδακτορικές σπουδές στο εργαστήριο του καθ. Αργύρη Ευστρατιάδη στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης. Στη διάρκεια αυτών εξοικειώθηκε με τη χρήση ποντικιών και εξειδικεύτηκε σε μεθοδολογίες γενετικής και διαγένεσης με τη χρήση τηε τεχνολογίας “knock-in/knockout” σε κύτταρα ES. Ανέπτυξε μοντέλα ποντικών με επαγώμενες μεταλλαγές με σκοπό τη μελέτη τη συνεργατική δράση μονοπατιών σηματοδότησης που οδηγούν σε καρκινογένεση στο μαστό. Από τον Ιανουάριο του 2009 ο κ. Κλινάκης διατηρεί το δικό το εργαστήριο στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Τα ενδιαφέροντα του εργαστηρίου εστιάζονται στο ρόλο των μονοπατιών σηματοδότησης Notch και Igf/PI3K στη βιολογία των βλαστοκυττάρων και την ογκογένεση.

 

LP-DRUGS (Τ1ΕΔΚ-00976)

ΕΛΑΙΩΝΑΣ (Τ1ΕΔΚ-04360)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Kanaki Z. Voutsina A., Markou A., Pateras I.S., Potaris K., Avgeris M., Makrythanasis P., Athanasiadis E.I., Vamvakaris I., Patsea E., Vachlas K., Lianidou E., Georgoulias V., Kotsakis A. and A. Klinakis. Generation of Non-Small Cell Lung Cancer Patient-Derived Xenografts to Study Intratumor Heterogeneity. Cancers 2021, In press.

Ditsiou A, Cilibrasi C, Simigdala N, Papakyriakou A, Milton-Harris L, Vella V, Nettleship JE, Lo JH, Soni S, Smbatyan G, Ntavelou P, Gagliano T, Iachini MC, Khurshid S, Simon T, Zhou L, Hassell-Hart S, Carter P, Pearl LH, Owen RL, Owens RJ, Roe SM, Chayen NE, Lenz HJ, Spencer J, Prodromou C, Klinakis A, Stebbing J, Giamas G. The structure-function relationship of oncogenic LMTK3. Sci Adv. 2020 Nov 13;6(46):eabc3099. doi: 10.1126/sciadv.abc3099.

Klinakis A and Rampias T. TP53 mutational landscape of metastatic head and neck cancer reveals patterns of mutation selection. EBioMedicine. 2020 Aug; 58: 102905. doi: 10.1016/j.ebiom.2020.102905

Paraskevopoulou V, Bonis V, Dionellis VS, Paschalidis N, Melissa P, Chavdoula E, Vasilaki E, Pateras IS, Klinakis A. Notch Controls Urothelial Integrity in the Mouse Bladder. JCI Insight. 2020 Feb 13;5(3):e133232. doi: 10.1172/jci.insight.133232.

Klinakis A, Karagiannis D, Rampias T. Targeting DNA repair in cancer: current state and novel approaches. Cell Mol Life Sci. 2020 Feb;77(4):677-703. doi: 10.1007/s00018-019-03299-8.

Rampias T, Karagiannis D, Avgeris M, Polyzos A, Kokkalis A, Kanaki Z, Kousidou E, Tzetis M, Kanavakis E, Stravodimos K, Manola KN, Pantelias GE, Scorilas A, and Klinakis A. The lysine-specific methyltransferase KMT2C/MLL3 regulates DNA repair components in cancer, EMBO Rep. 2019 Mar;20(3). pii: e46821. doi: 10.15252/embr.201846821.

Vasilaki E, Kanaki Z, Stravopodis DJ, Klinakis A. Dll1 Marks Cells of Origin of Ras-Induced Cancer in Mouse Squamous Epithelia Transl Oncol. 2018 Oct;11(5):1213-1219. doi: 10.1016/j.tranon.2018.07.011.

Patitsa M, Karathanou K, Kanaki Z, Tzioga L, Pippa N, Demetzos C, Verganelakis DA, Cournia Z, Klinakis A. Magnetic nanoparticles coated with polyarabic acid demonstrate enhanced drug delivery and imaging properties for cancer theranostic applications. Sci Rep. 2017 Apr 10;7(1):775.

Papafotiou G, Paraskevopoulou V, Vasilaki E, Kanaki Z, Paschalidis N and Klinakis A (2016) Krt14 expression marks a subpopulation of bladder basal cells with pivotal role in regeneration and tumorigenesis. Nat Commun. Jun 20;7:11914.

Stellas D, Szabolcs M, Koul S, Li Z, Polyzos A, Anagnostopoulos C, Cournia Z, Tamvakopoulos C, Klinakis A & Efstratiadis A. (2014) Therapeutic Effects of an anti-Myc Drug on Mouse Pancreatic Cancer. J Natl Cancer Inst. 2014 Oct 11;106.

Rampias T, Vgenopoulou V, Avgeris M, Polyzos A, Stravodimos K, Valavanis C, Scorilas A and Klinakis A. A new tumor suppressor role for the Notch pathway in bladder cancer. Nat Med. 2014 Oct;20(10):1199-205

Klinakis, A.*, Lobry, L., Abdel-Wahab, O., Oh, P., Haeno, H., Buonamici, S., van De Walle, I., Cathelin, S., Trimarchi, T., Araldi, E., Liu, C., Ibrahim, S., Beran, M., Zavadil, J. Efstratiadis, A., Taghon, T., Michor, F., Levine, RL., and Aifantis, I.* (2011) A novel tumor suppressor function for the Notch pathway in myeloid leukemia. Nature. 473:230-3.

PubMed:

PubMed Link