Biomedical Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας ΑθηνώνΑκαδημία Αθηνών
Επιστημονικό Προσωπικό

Σαράντης Σαράντης Γκάγκος, PhD
Ερευνητής B'

Τηλέφωνο : +30 210 6597 471
Fax : +30 210 6597 545
e-mail : sgagos@bioacademy.gr


Κέντρο :

Κλινική, Πειραματική Χειρουργική & Μεταφραστική Έρευνα

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου :

Εργαστήριο Γκάγκο


Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ. Σαράντης Γκάγκος είναι απόφοιτος του Βιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών. Εκπόνησε τη διδακτορική του Διατριβή στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενο την Κυτταρογενετική του καρκίνου. Από το 1993 ως 1994, εργάσθηκε ως μεταδιδακτορικός υπότροφος του Ι.Κ.Υ., στο εργαστήριο Κυτταρικής Γενετικής του τμήματος Κυτταρικής Βιολογίας του αντικαρκινικού κέντρου M.D. Anderson του Πανεπιστημίου του Texas, στο Houston, ΗΠΑ, τη διεύθυνση του οποίου είχαν οι καθηγητές T.C. Hsu και Sen Pathak. Το 1994, μετακινήθηκε ως Postdoctoral Fellow, στο Kleberg Cytogenetic and Prenatal Diagnosis Laboratory, του Department of Human and Molecular Genetics του Baylor College of Medicine στο Houston, ΗΠΑ (Διευθύντρια Lisa G. Shaffer). Ο Δρ. Γκάγκος έλαβε μέρος στο πρόγραμμα Ιατρικής Γενετικής της American Board of Medical Specialties, στο Baylor College of Medicine (Διευθυντής: Arthur Beaudet). Το 1996, ο κ. Γκάγκος έλαβε την ειδικότητα «Clinical Cytogeneticist» της American Board of Medical Genetics και το 2016, την ειδικότητα «Clinical Laboratory Geneticist» της European Board of Medical Genetics. Το 1998, ο κ. Γκάγκος ήταν ο πρώτος ερευνητής που εξελέγη στο ΙΙΒΕΑΑ, εντασσόμενος στο τμήμα Γενετικής και στη βαθμίδα Ερευνητή Δ. Το 2002, προήχθηκε στην βαθμίδα του Ερευνητή Γ’και πήρε 12-μηνη εκπαιδευτική άδεια ως “Boursier d’ Excellence” στη Division of Medical Genetics, University of Geneva Medical School, Geneva Switzerland (Διευθυντής: S.E. Antonarakis). Το 2003, ο κ. Γκάγκος ανέλαβε τη διεύθυνση των εργαστηρίων Κλινικής Κυτταρογενετικής και Μοριακής Διαγνωστικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Γενεύης. Το 2004, επέστρεψε στο ΙΙΒΕΑΑ, ως κύριος ερευνητής του εργαστηρίου Γενετικής του Κέντρου Βασικής Έρευνας. Το 2014 προήχθηκε στην βαθμίδα του Ερευνητή Β’και εντάχθηκε στο Κέντρο Πειραματικής Χειρουργικής και Μεταφραστικής Έρευνας του ΙΙΒΕΑΑ. Ο κ. Γκάγκος είναι υπεύθυνος του τμήματος Κλινικής Κυτταρογενετικής του ΙΙΒΕΑΑ το οποίο από το 2012, δραστηριοποιείται στα πλαίσια παροχής υψηλής ποιότητας διαγνωστικών γενετικών εξετάσεων μέσω της ΙΒΕΤ. Η ομάδα Γκάγκου, έχει ως κύρια δραστηριότητα την πραγματοποίηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στην βιολογία των τελομερών των χρωμοσωμάτων και στον τομέα της διερεύνησης της γονιδιωματικής αστάθειας κατά τη γαμετογένεση και τον καρκίνο.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Roumelioti FM, Sotiriou SK, Katsini V, Chiourea M, Halazonetis TD, Gagos S. (2016): Alternative lengthening of human telomeres is a conservative DNA replication process with features of break-induced replication. EMBO Reports ;17(12):1731-1737.

Galanos P, Vougas K, Walter D, Polyzos A, Maya-Mendoza A, Haagensen EJ, Kokkalis A, Roumelioti FM, Gagos S, Tzetis M, Canovas B, Igea A, Ahuja AK, Zellweger R, Havaki S, Kanavakis E, Kletsas D, Roninson IB, Garbis SD, Lopes M, Nebreda A, Thanos D, Blow JJ, Townsend P, Sørensen CS, Bartek J, Gorgoulis VG (2016).: Chronic p53-independent p21 expression causes genomic instability by deregulating replication licensing. Nature Cell Biology; 18(7):777-789.

Marzec P, Armenise C, Pérot G, Roumelioti FM, Basyuk E, Gagos S, Chibon F, Déjardin J (2015): Nuclear-Receptor-Mediated Telomere Insertion Leads to Genome Instability in ALT Cancers. Cell 160(5):913-927.

Dan J, Liu N, Liu Y, Chiourea M, Okuka M, Wu T, Mou C, Wang L, Wang L,Yin Y, Yuan J, Zuo B, Wang F, Zhang Q, Ye X, Pan X, Yin Z, Chen L, Keefe DL, Gagos S, Xiao A, and Liu L (2014): Rif1 maintains telomere length homeostasis of ESCs by mediating heterochromatin silencing. Developmental Cell 29(1):7-19.

Sakellariou D, Chiourea M, Raftopoulou C, Gagos S (2013): Alternative Lengthening of Telomeres: recurrent cytogenetic aberrations and chromosome stability under extreme telomere dysfunction. Neoplasia 15(11):1301-1313.

Christodoulidou A, Raftopoulou C, Chiourea M, Papaioannou GK, Hoshiyama H, Wright WE, Shay JW, Gagos S. (2013): The Roles of Telomerase in the Generation of Polyploidy during Neoplastic Cell Growth. Neoplasia. 15(2):156-68.

Kohzaki M, Chiourea M, Versini G, Adachi N, Takeda S, Gagos S, Halazonetis TD (2012): The C-terminus of RecQL4 facilitates DNA replication after exposure to ionizing radiation. Carcinogenesis 33(6):1203-10.

Wang F, Yin Y, Ye X, Liu K, Zhu H, Wang L, Chiourea M, Okuka M, Ji G, Dan J, Zuo B, Li M, Zhang Q, Liu N, Chen L, Pan X, Gagos S, Keefe DL, Liu L. (2012): Molecular insights into the heterogeneity of telomere reprogramming in induced pluripotent stem cells. Cell Research 22(4):757-68.

Sideridou M, Zakopoulou R, Evangelou K, Liontos M, Kotsinas A, Rampakakis, Gagos S, Kahata K, Grabusic K, Gkouskou K, Trougakos I, Kolettas E, Georgakilas A, Volarevic S, Eliopoulos A, Zannis-Hadjopoulos M, Moustakas A and Gorgoulis V (2011): Cdc6 expression represses E-cadherin transcription and activates adjacent replication origins. Journal of Cell Biology 195(7):1123-40.

Chawla R, Redon S, Raftopoulou C, Wischnewski H, Gagos S, Azzalin C (2011): Human UPF1 interacts with TPP1 and telomerase and sustains telomere leading-strand replication through its ATPase activity. The EMBO Journal 30(19):4047-58.

Ryser S, Dizin E, Jefford C-E, Delaval B, Gagos S, Christodoulidou A, Krause K-H, Birnbaum D, Irminger-Finger I (2009): Distinct Roles of BRCA1-Associated Ring Domain Protein 1(BARD1) Isoforms in Mitosis: Full-Length BARD1 Mediates Aurora B Degradation, Cancer-Associated BARD1B Scaffolds Aurora B and BRCA2. Cancer Research 69(3):1125-34.

Gagos S, Chiourea M, Christodoulidou A, Apostolou E, Raftopoulou C, Deustch S, Jefford CE, Irminger-Finger I, Shay JW, Antonarakis SE. (2008): Pericentromeric instability and spontaneous emergence of human neoacrocentric and minute chromosomes in the alternative pathway of telomere lengthening. Cancer Research 68:8146-55.

PubMed:

PubMed Link