Biomedical Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας ΑθηνώνΑκαδημία Αθηνών
Επιστημονικό Προσωπικό

Μαριέττα Μαριέττα Παπαδάτου-Παστού, PhD, CPsychol CSci AFBPsS
Συνεργαζόμενος Ερευνητής, μέλος ΔΕΠ


Κέντρο :

Βασική Έρευνα

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου :

Εργαστήριο Παπαδάτου-Παστού


Σύντομο Βιογραφικό

H Μαριέττα Παπαδάτου-Παστού αποφοίτησε από το Τμήμα Ψυχολογίας τους Παντείου Πανεπιστημίου. Κατέχει ακόμα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις μεθόδους έρευνας στην ψυχολογία (διάκριση επίδοσης) και διδακτορικό τίτλο σπουδών στην νευροψυχολογία (πλήρης υποτροφία) από το Τμήμα Πειραματικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το 2014 η Δρ Παπαδάτου-Παστού έγινε μέλος ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Νευροψυχολογία και Γλωσσικές Λειτουργίες» και το 2019 εξελίχθηκε σε Επίκουρη Καθηγήτρια. Είναι ακόμα Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Η Δρ Παπαδάτου-Παστού είναι επίσης Associate Fellow της Βρετανικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΒΨΕ), Chartered Psychologist της ΒΨΕ και Chartered Scientist της ΒΨΕ και του Science Council UK. Θήτευσε ως Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΨΕ, 2017-2019) και είναι συν-συντονίστρια του Κλάδου Νευροψυχολογίας της ΕΨΕ από το 2017.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Δρ Παπαδάτου-Παστού άπτονται σε τομείς της νευροψυχολογίας, όπως και της γνωστικής νευροεπιστήμης και της πειραματικής ψυχολογίας. H έρευνα της εστιάζει στη μελέτη της κυριοχειρίας (handedness) και της εγκεφαλική πλευρίωσης για τη γλώσσα, χρησιμοποιώντας συμπεριφορικές και νευροαπεικονιστικές μεθόδους (λειτουργικό διακρανιακό υπέρηχο Doppler [fTCD] και λειτουργική τομογραφία μαγνητικού συντονισμού [fMRI]) σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (μαθητές με δυσλεξία, κωφοί μαθητές και μαθητές με χαμηλό ή υψηλό δείκτη νοημοσυνης, μαθητές στο φάσμα του αυτισμού) και σε υγιείς ενήλικες. Αυτήν τη στιγμή έχει αναπτύξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πλευρίωση της γραπτής γλώσσας και έχει λάβει χρηματοδότηση από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) για να διεξάγει σχετική έρευνα. Η Δρ Παπαδάτου-Παστού έχει ακόμα εργαστεί στον τομέα της νευροψυχοφαρμακολογίας, χρησιμοποιώντας λειτουργική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (fMRI) για να μελετήσει την επίδραση αντικαταθλιπτικών ουσιών και της υπαγωγής σε αρνητική διάθεση στην αυτοβιογραφική μνήμη. Ενδιαφέρεται επίσης για την μετα-επιστήμη (meta-science) και κυρίως για την τεχνική της μετα-ανάλυσης. Επιπρόσθετα, είναι μέλος του Psychological Science Accelerator, όπου έχει θητεύσει σαν συν-συντονίστρια της Επιτροπής Δεοντολογίας. Τέλος, ενδιαφέρεται για την επικοινωνία της επιστήμης.

Η Δρ Παπαδάτου-Παστού δημοσιεύει σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως το Psychological Bulletin, το Nature Human Behavior, το NeuroImage, το Neuroscience and Biobehavioral Reviews, το Scientific Reports, το Experimental and Clinical Psychopharmacholog το Brain and Language και το Neuropsychologia. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 63 εργασίες (Scopus), το έργο της έχει λάβει συνολικά μέχρι σήμερα πάνω από 2800 αναφορές και το H-factor της είναι 28 (Google Scholar).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. Papadopoulou, A.-K., Vlachos, F., Badcock, N. A., Phylactou, P., & Papadatou-Pastou, M. (2023). Exploring cerebral laterality of writing and the relationship to handedness: A functional transcranial Doppler ultrasound investigation. Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition, https://doi.org/10.1080/1357650X.2023.2284407.
 2. Papadatou-Pastou, M., Papadopoulou, A.-K., Samsouris, C., Mundorf, A., Valtou, M.-M., Ocklenburg, S. (2023). Hand preference in stuttering: Meta-analyses. Neuropsychology Review, https://doi.org/10.1007/s11065-023-09617-z.
 3. Packheiser, J., Papadatou-Pastou, M., Koufaki, A., Paracchini, S., Clara C. Stein, C. C., Schmitz, J., & Ocklenburg, S. (2023). Elevated levels of mixed-hand preference in dyslexia: Meta-analyses of 68 studies. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 154, 105420 https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2023.105420
 4. Papadatou-Pastou, M., Sampanis, P., Koumzis, I., Stefanopoulou, S., Sousani, D., Tsigkou, A., & Badcock, N.A. (2022). Cerebral laterality for writing in right- and left-handers: A functional transcranial Doppler ultrasound study. European Journal of Neuroscience, 56(2), 3921-3937 https://doi.org/10.1111/ejn.15723
 5. Westerhausen, R., & Papadatou-Pastou, M. (2021). Handedness and midsagittal corpus callosum morphology: A meta-analytic evaluation. Brain Structure and Function. https://doi.org/10.1007/s00429-021-02431-4
  Papadatou-Pastou, M., Ntolka, E., Schmitz, J., Martin, M., Munafo, M. R., Ocklenburg, S., & Paracchini, S. (2020). Human handedness: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 146(6): 481-524.  https://doi.org/10.1037/bul0000229
 6. Jones, B. C., DeBruine, L. M., Flake, J., K., … Papadatou-Pastou, M., ...Chartier, C. (2021). Social perception of faces around the world: To which world regions does the valence-dominance model of social perception apply? Nature Human Behavior, 5, 159-160. https://doi.org/10.1038/s41562-020-01007-2
 7. Packheiser, J., Schmitz, J., Berretz, G., Carey, D., Paracchini, S., Papadatou-Pastou, M., & Ocklenburg, S. (2020). Four meta-analyses across 164 studies on atypical footedness prevalence and its relation to handedness.  Scientific Reports, 10, 14501. https://www.nature.com/articles/s41598-020-71478-w
 8. Ntolka, E., & Papadatou-Pastou, M. (2018). Right-handers have negligibly higher IQ scores than left-handers: Systematic review and meta-analyses. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 84,376-393.  https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2017.08.007
 9. Papadatou-Pastou, M., & Martin, M. (2017). Cerebral laterality for language is related to adult salivary testosterone levels but not digit ratio (2D: 4D) in men: A functional transcranial Doppler ultrasound study. Brain and Language, 166, 52-62. https://doi.org/10.1016/j.bandl.2016.12.002
 10. Papadatou-Pastou, M., & Sáfár, A. (2016). Handedness prevalence in the deaf: Meta-analyses. Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 60, 98-114. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2015.11.013
 11. Papadatou-Pastou, M., Miskowiak, K., Williams, J. M. G., & Harmer, C.J. (2012). Acute antidepressant drug administration and autobiographical memory recall: An fMRI study. Experimental and Clinical Psychopharmacology, 25(5), 364-372. http://dx.doi.org/10.1037/a0027969

PubMed:

PubMed Link