Biomedical Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας ΑθηνώνΑκαδημία Αθηνών
Επιστημονικό Προσωπικό

Στέλιος Στέλιος Ψαρράς, PhD
Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β'

Τηλέφωνο : +30 210 6597 455
Fax : +30 210 6597 545
e-mail : spsarras@bioacademy.gr


Κέντρο :

Βασική Έρευνα

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου :

Εργαστήριο Ψαρρά

Ιστοσελίδα Μονάδας Υποστήριξης Έρευνας :

Ιστολογία Ιστοπαθολογία


Σύντομο Βιογραφικό

Ο Στέλιος Ψαρράς μελετά τους μηχανισμούς ιστικής αναδόμησης και τη συνεισφορά τους στη παθοφυσιολογία βασικών οργάνων. Πιο συγκεκριμένα, μελετά τα χαρακτηριστικά της φλεγμονής που προκαλείται από ενδογενείς (π.χ. ανεξέλεγκτος κυτταρικός θάνατος) ή εξωγενείς (π.χ. ιογενείς ή μικροβιακές λοιμώξεις) παράγοντες και τις επακόλουθες μεταβολές στον πάσχοντα ιστό, όπως η επιβαρυντική ίνωση ή διαφοροποιήσεις στην αγγείωση, καθώς και τη δυσλειτουργία των οργάνων. Η τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα επικεντρώνεται στη μελέτη των καρδιοπνευμονικών μηχανισμών επιδιόρθωσης και τον ρόλο των κυττάρων της μη ειδικής ανοσίας και των κυττάρων στρώματος, καθώς και των αλληλεπιδράσεών τους. Για το σκοπό αυτό ο Στέλιος Ψαρράς και η ομάδα του χρησιμοποιούν ζωικά μοντέλα και κατάλληλα ex vivo συστήματα, ενώ διεξάγονται μελέτες και σε ενθρώπινα δείγματα. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη μελέτη της συνεισφοράς φλεγμονωδών κυττάρων όπως τα μακροφάγα και της αλληλεπίδρασής τους με τους ινοβλάστες στην πορεία παθογενών καταστάσεων (καρδιακή ανεπάρκεια και συννοσηρότητες). Με τη βοήθεια αναλύσεων γονιδιακής έκφρασης αναδείχθηκαν μόρια-κλειδιά που μπορούν να χρησιμεύσουν ως βιοδείκτες ή/και ρυθμιστές της πορείας των αντίστοιχων νοσημάτων. Στους απώτερους στόχους του ανήκουν οι θεραπευτικές προσεγγίσεις που βασίζονται στην περαιτέρω κατανόηση των κοινών ή διακριτών μηχανισμών των επιμέρους παθογενειών και την τροποποίηση συγκεκριμένων κυτταρικών τύπων όπως τα μονοκύτταρα/μακροφάγα και των εκκρινόμενων από αυτά μεσολαβητών για θεραπευτικούς στόχους.

Ο Στέλιος Ψαρράς πήρε το πτυχίο του από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) το 1986, έκανε τη διδακτορική του διατριβή στο Ε.ΚΕ.ΦΕ «Δημόκριτος» με τον Δρ. Σταθάκο και με υποτροφία της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (PhD από το Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ το 1996), ήταν μεταδιδακτορικός ερευνητής από 1997 έως και το 1999 στην ομάδα του Dr. K. Khazaie (Tumor Immunology Programme, Διευθυντής: Καθ. Volker Schirrmacher, DKFZ, Heidelberg, Germany) με υποτροφία της Schering AG και στην Unité INSERM 373 (Διευθυντής: Καθ. Harald von Boehmer), Faculté de Médecine Necker Enfants-Malades, Paris, France, με κρατική υποτροφία για μεταδιδακτορική έρευνα (post-vert INSERM). Κατά την περίοδο 2000-04 ήταν επιστημονικός και συνεργάτης της 2ης Παιδιατρικής Κλινικής, ΕΚΠΑ (ομάδα Καθ ΝΓ Παπαδόπουλου). Το διάστημα 2004-2008 ήταν συνεργαζόμενος και μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ΙΙΒΕΑΑ (ομάδα Δρ. Γ. Καπετανάκη), ενώ από τον Αύγουστο του 2008 είναι Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας, Βαθμίδας Β’ της Μονάδας στο Κέντρο Βασικής Έρευνας  του ΙΙΒΕΑΑ και διευθύνει τη Μονάδα Ιστολογίας Ιστοπαθολογίας (πρώην Ιστοχημείας). Λαμβάνει χρηματοδότηση για την ερευνητική του δραστηριότητα και έχει συμμετάσχει σε χρηματοδοτούμενες έρευνες ως συνεργάτης και μέλος ερευνητικών ομάδων.

Για να κατεβάσετε το βιογραφικό σημείωμα σε μορφή pdf πατήστε εδώ

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Vlachou F, Varela A, Stathopoulou K, Ntatsoulis K, Synolaki E, Pratsinis H, Kletsas D, Sideras P, Davos CH, Capetanaki Y, Psarras S. Galectin-3 interferes with tissue repair and promotes cardiac dysfunction and comorbidities in a genetic heart failure model. Cell Mol Life Sci. 2022 Apr 19;79(5):250. doi: 10.1007/s00018-022-04266-6. PMID: 35441327.

Psarras S, Xanthou G. Fibroblast and immune cell crosstalk in cardiac repair. Chapter in: “Immune Cells, Inflammation and Heart Diseases”. Shyam Bansal ed. CRC Press/Taylor & Francis (in press 2022); DOI: 10.1201/9781003280767-6

Nikouli S, Tsikitis M, Raftopoulou C, Gagos S, Psarras S, Capetanaki Y. Desmin Deficiency Affects the Microenvironment of the Cardiac Side Population and Sca1+ Stem Cell Population of the Adult Heart and Impairs their Cardiomyocyte Commitment. Cell Tissue Res. 2022, https://doi.org/10.1007/s00441-022-03643-8

Maggi  L, Mavroidis M, Psarras S, Capetanaki Y, Lattanzi G. Skeletal and cardiac muscle disorders caused by mutations in genes encoding intermediate filament proteins. Int J Mol Sci, 22:4256, 2021

Xintarakou A, Tzeis S, Psarras S, Asvestas D, Vardas P. Atrial fibrosis as a dominant factor for the development of atrial fibrillation: facts and gaps. Europace 22, 341-345, doi:10.1093/europace/euaa009 2020

Psarras S, Beis D, Nikouli S, Tsikitis M, Capetanaki Y Three in a box: Understanding Cardiomyocyte, Fibroblast and Innate Immune Cell Interactions to Orchestrate Cardiac Repair Processes, Front. Cardiovasc. Med. 6:32. doi: 10.3389/fcvm.2019.00032 2019

Tsikitis M, Galata Z, Mavroidis M, Psarras S, Capetanaki Y. Intermediate filaments in cardiomyopathy. Biophys Rev; 10:1007-1031. doi: 10.1007/s12551-018-0443-2. 2018

Zivlas C, Triposkiadis F, Psarras S, Giamouzis G, Skoularigis I, Chryssanthopoulos S, Kapelouzou A, Ramcharitar S, Barnes E, Papasteriadis E, Cokkinos D. Left atrial volume index in patients with heart failure and severely impaired left ventricular systolic function: the role of established echocardiographic parameters, circulating cystatin C and galectin-3. Ther Adv Cardiovasc Dis; 11:283-295. doi: 10.1177/1753944717727498, 2017

Psarras S, Mavroidis M, Sanoudou D, Davos CH, Xanthou G, Varela AE, Panoutsakopoulou V, Capetanaki Y. Regulation of adverse remodelling by osteopontin in a genetic heart failure model. Eur Heart J, 33, 1954-1963, 2012

Skevaki CL, Psarras S, Volonaki E, Pratsinis H, Spyridaki IS, Gaga M, Georgiou V, Vittorakis S, Telcian AG, Maggina P, Kletsas D, Gourgiotis D, Johnston SL, Papadopoulos NG Rhinovirus-induced basic fibroblast growth factor release mediates airway remodeling features. Clin Transl Allergy 2(1):14, 2012

Mavroidis M, Davos CH, Psarras S, Varela A, C Athanasiadis N, Katsimpoulas M, Kostavasili I, Maasch C, Vater A, van Tintelen JP, Capetanaki Y. Complement system modulation as a target for treatment of arrhythmogenic cardiomyopathy. Basic Res Cardiol 110(3):27. doi: 10.1007/s00395-015-0485-6, 2015

Psarras S, Volonaki E, Skevaki, C, Hatzipsalti M, Bossios A, Pratsinis H, Tsigkos S, Gourgiotis D, Constantopoulos AG, Papapetropoulos A, Saxoni-Papageorgiou P, Papadopoulos NG. Vascular endothelial growth factor-mediated induction of angiogenesis by human rhinoviruses J Allergy Clin Immunol 117, 291-297, 2006

PubMed:

PubMed Link