Biomedical Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας ΑθηνώνΑκαδημία Αθηνών
Επιστημονικό Προσωπικό

Γεώργιος Θ. Γεώργιος Θ. Τσάγκαρης, PhD
Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α'

Τηλέφωνο : +30 210 6597 075
Fax : +30 210 6597 498
e-mail : gthtsangaris@bioacademy.gr


Κέντρο :

Βιολογίας Συστημάτων

Ιστοσελίδα Μονάδας Υποστήριξης Έρευνας :

Πρωτεομική


Σύντομο Βιογραφικό

O Γεώργιος Τσάγκαρης είναι Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α’ Βαθμίδας, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών από το 2003. Αποφοίτησε από το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 1983 και το 1991 αναγορεύθηκε διδάκτωρ στη Βιοχημεία του ίδιου Τμήματος. Από το 1992 έως το 1993 ήταν Ειδικός Μεταδιδακτορικός Υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης  στο INSERM U200 (Παρίσι) με γνωστικά αντικείμενα την Μοριακή Βιολογία, την Μοριακή Ανοσολογία και την Ανοσοτοξικολογία και παρέμεινε ως ερευνητής στο ίδιο Ινστιτούτο έως το 1994. Από το έτος 1994 έως το 2002 απασχολήθηκε στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Γενετικών και Κακοήθων Νοσημάτων της Παιδικής Ηλικίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών στο Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο και στο Ογκολογικό Τμήμα της Α Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως κύριος ερευνητής υπεύθυνος του προγράμματος «Μοριακή μελέτη του παιδικού καρκίνου». Το 2002 μετεκπαιδεύθηκε στο Roche Centre for Medical Genomics (Hoffman-La Roche LTD) στην Βασιλεία της Ελβετίας στην πρωτεωμική. Από το 2003, είναι Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α' βαθμίδας, στην Ερευνητική Μονάδα Πρωτεωμικής του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Παράλληλα, από το 2008 είναι καθηγητής του γνωστικού αντικειμένου «Biotechology and Big Data Analysis» του προγράμματος «Data Science and Information Technologies» της Μεταπτυχιακής Σχολής του Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από την ερευνητική του δραστηριότητα έχουν δημοσιευτεί περισσότερα από 140 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 32 άρθρων ανασκόπησης, 4 κεφαλαίων σε τόμους, και περισσότερες από 200 παρουσιάσεις σε ελληνικά και Διεθνή συνέδρια. Είναι συγγραφέας και μεταφραστής του βιβλίου «Εισαγωγή στην Πρωτεωμική» (2020) και εκδότης του τόμου «The key-role of multi-omics in Predictive, Preventive and Personalized Medicine as the medicine of the future» στο Journal of Proteomics (2018). Επιπλέον είναι συνκαταθέτης και συνδικαιούχος 12 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας εκ των οποίων 9 Ελληνικά και 3 Ευρωπαϊκά. Το 2016 τιμήθηκε με το βραβείο Ερευνητής-Νέος Επιχειρηματίας της χρονιάς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των StartUp Greece Awards, καθώς και με το πρώτο βραβείο του Σύνδεσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και το 2017 με βραβείο από τον Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ). Επιπλέον αυτών, το ερευνητικό του έργο έχει τύχει πολλαπλών Ελληνικών και διεθνών βραβεύσεων περιλαμβάνοντας 11 βραβεία εκ των οποίων 5 Ελληνικά, 6 διεθνή. Από το 2002 είναι μέλος της Scientific Advisory Board του International Institute of Anticancer Research. Aπό το 2007 συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εμπειρογνώμονας (expert)  και αξιολογητής (evaluator) ερευνητικών προγραμμάτων στα πλαίσια του FP7 και του Η2020, ενώ παράλληλα είναι εξωτερικός εμπειρογνώμονας και αξιολογητής ερευνητικών προγραμμάτων πολλών Εθνικών Επιτροπών Έρευνας (Γαλλίας, Ιταλίας, Τσεχίας, Μεγ. Βρετανίας, Σιγκαπούρης κ.ά). Είναι ιδρυτικό μέλος και εκλεγμένος πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πρωτεωμικής, ιδρυτικό μέλος και εκπρόσωπος για την Ελλάδα και την Κύπρο στην European Preventive, Predictive and Personalized Medicine Association (EPMA), μέλος του ΔΣ του European Proteomics Association (EuPA), εκλεγμένο μέλος του του ΔΣ του Human Proteome Organization (HUPO), ιδρυτικό μέλος και Μέλος του ΔΣ του Foof and Nutrition Initiative (FaN) του HUPO, μέλος της εκδοτικής επιτροπής και αξιολογητής πολλών διεθνών περιοδικών.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

In Total: 123 papers in international peer-reviewed journals by which 101 original papers, and 22 review papers6 chapters in books, one volume as editor, 11 papers in Greek journals, 28 presentations in International and Greek conferences, 120 abstracts in Intrenanional conferences and 62 abstracts in Greek conferences. 

Total Impact Factor: 327.461. Total citations: 1830 (according to Scopus), h-index: 24 (according to Scopus).

 1. Anagnostopoulos, A.K., Tsangaris, G.T. (2018). Feta cheese proteins: Manifesting the identity of Greece׳s National Treasure. Data in Brief, 19, 2037-2040.
 2. Tsangaris, G.T., Anagnostopoulos, A.K. (2018). Pediatric brain tumors: Update of proteome-based studies. Journal of Proteomics, 188, 41-45.
 3. Kosteria, I., Kanaka-Gantenbein, C., Anagnostopoulos, A.K., Chrousos, G.P., Tsangaris, G.T. (2018). Pediatric endocrine and metabolic diseases and proteomics. Journal of Proteomics, 188, 46-58.
 4. Michailidou, S., Tsangaris, G.T., Fthenakis, G.C., Tzora, A., Skoufos, I., Karkabounas, S.C., Banos, G., Argiriou, A., Arsenos, G. (2018). Genomic diversity and population structure of three autochthonous Greek sheep breeds assessed with genome-wide DNA arrays. Molecular Genetics and Genomics, 293 (3), pp. 753-768.
 5. Tsangaris G.T., Dimas, K., Malamou, A., Katsafadou, A., Papathanasiou, C., Stravopodis, D.J., Vorgias, C.E., Gazouli, M., Anagnostopoulos, A.K. (2017). Molecular proteomic characterization of a pediatric medulloblastoma xenograft. Cancer Genomics and Proteomics, 14(4), 267-275.
 6. Anagnostopoulos, A.K., Stravopodis, D.J., Tsangaris, G.T. (2017). Yield of 6,000 proteins by 1D nLC–MS/MS without pre-fractionation. Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 1047, 92-96.
 7. Tsangaris, G.T., Papathanasiou, C., Adamopoulos, P.G., Scorilas, A., Vorgias, C.E., Prodromou, N., Stathopoulou, F.T., Stravopodis, D.J., Anagnostopoulos, A.K. (2017).  Pediatric ependymoma: A proteomics perspective. Cancer Genomics and Proteomics, 14 (2), 127-136.
 8. Anagnostopoulos, A.K., Katsafadou, A.I., Pierros, V., Kontopodis, E., Fthenakis, G.C., Arsenos, G., Karkabounas, S.C., Tzora, A., Skoufos, I., Tsangaris, G.T. (2016). Milk of Greek sheep and goat breeds; characterization by means of proteomics. Journal of Proteomics, 147, 76-84.
 9. Anagnostopoulos, A.K., Papathanassiou, C., Karamolegou, K., Anastasiadou, E., Dimas, K.S., Kontos, H., Koutsopoulos, A., Prodromou, N., Tzortzatou-Stathopoulou, F., Tsangaris, G.T. (2015). Proteomic studies of pediatric medulloblastoma tumors with 17p deletion. Journal of Proteome Research, 14 (2), 1076-1088.
 10. Balfoussia, E., Skenderi, K., Tsironi, M., Anagnostopoulos, A.K., Parthimos, N., Vougas, K., Papassotiriou, I., Tsangaris, G.T., Chrousos, G.P. (2014). A proteomic study of plasma protein changes under extreme physical stress. Journal of Proteomics, 98, 1-14.
 11. Calciolari, E., Mardas, N., Dereka, X., Anagnostopoulos, A.K., Tsangaris, G.T., Donos, N. (2018). Protein expression during early stages of bone regeneration under hydrophobic and hydrophilic titanium domes. A pilot study. Journal of Periodontal Research, 53 (2), 174-187.
 12. Vaiopoulou, A., Gazouli, M., Papadopoulou, A., Anagnostopoulos, A.K., Karamanolis, G., Theodoropoulos, G.E., M'koma, A., Tsangaris, G.T. (2015). Serum protein profiling of adults and children with Crohn disease. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 60 (1), 42-47.

PubMed:

PubMed Link