Biomedical Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας ΑθηνώνΑκαδημία Αθηνών
Επιστημονικό Προσωπικό

Ανδρέας Ανδρέας Παπαπετρόπουλος, PhD, FAHA, FBPharmacolS
Συνεργαζόμενος Ερευνητής, μέλος ΔΕΠ

Τηλέφωνο : +30 210 6597 465
Fax : +30 210 6597 545
e-mail : apapapet@bioacademy.gr


Κέντρο :

Κλινική, Πειραματική Χειρουργική & Μεταφραστική Έρευνα


Σύντομο Βιογραφικό

Ο Ανδρέας Παπαπετρόπουλος είναι Φαρμακοποιός (Τμήμα Φαρμακευιτκής, Πανεπιστήμιο Πατρών). Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή  στη Φαρμακολογία στο Ιατρικό Κολέγιο της Γεωργίας των Η.Π.Α. Στη συνέχεια εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Boyer Center for Molecular Medicine του Πανεπιστημίου Yale. Το 1999 επέστρεψε στην Ελλάδα ως Επίκουρος Καθηγητής Φαρμακολογίας στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενω παράλληλα ήταν group leader στο εργαστήριο "Γιώργος Π. Λιβανός" της Α' Κλινικής Εντατικής Θεραπείας του ΕΚΠΑ στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Κατά το διάστημα 2003-2013 υπηρέτησε αρχικά ως Αναπληρωτής Καθηγητής και αργότερα ως Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Μοριακής Φαρμακολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής  στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Σήμερα είναι Καθηγητής Φαρμακολογίας στο Τμήμα Φαρμακευιτκής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συμμετέχει στην συντακτική επιτροπή των επιστημονικών περιοδικών British Journal of Pharmacology και Arteriosclerosis, Thrombosis & Vascular Biology, ενώ έχει διατελέσει κριτής σε περισσότερα από 50 διεθνή περιοδικά. Είναι επίσης εμπειρογνώμων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, μέλος της Επιτροπής Ελληνικής Φαρμακοποιίας και Fellow της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας και Βρετανικής Εταιρείας Φαρμακoλογίας.

Η έρευνά του έχει χρηματοδοτηθεί από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους οργανισμούς. Έχει λάβει άνω των 2,5 εκατ. € για την έρευνά του τα τελευταία 10 χρόνια. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 100 εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά που έχουν λάβει  περισσότερες από 6.700 αναφορές. Έχει εκπαιδεύσει 5 διδάκτορες και 9 μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Επίσης έχει διατελέσει κριτής για τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων σε χώρες της  Ευρώπης και Ασίας.

Ο Ανδρέας Παπαπετρόπουλος έχει μελετήσει τις φυσιολογικές λειτουργίες του σηματοδοτικού μονοπατιού του μονοξειδίου του αζώτου (NO) και της κυκλικής μονοφωσφορικής γουανοσίνης (cGMP), καθώς και  τη συμβολή του μονοπατιού αυτού στην έναρξη και την εξέλιξη καρδιαγγειακών και πνευμονολογικών νοσημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στη φαρμακολογία των ενεργοποιητών και διεγερτών της διαλυτής γουανυλικής κυκλάσης (sGC). Πιο πρόσφατα, το επίκεντρο της έρευνας του έχει μετατοπιστεί και αφορά το ρόλο ενός νέου σηματοδοτικού μορίου, του υδροθείου (Η2S),  στο καρδιαγγειακό σύστημα.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Papapetropoulos, A., G. García-Cardeña, J.A. Madri and W. C. Sessa. Nitric oxide production contributes to the angiogenic properties of vascular endothelial growth factor in human endothelial cells. J. Clin. Invest. 100:3131-3139, 1997.

Fulton, D., J.P. Gratton, T.J. McCabe, J. Fontana, Y. Fujio, K.Walsh, T.F. Franke, A. Papapetropoulos and W.C. Sessa. Regulation of endothelium-derived nitric oxide production by Akt. Nature 399:597-601, 1999

A. Papapetropoulos, Pyriochou A, Altaany Z, Yang G, Marazioti A, Zhou Z, Jeschked MG, Branskid L.K., Herndon D.N., Wang R. and Szabo C. Hydrogen sulfide is an endogenous stimulator of angiogenesis. Proc Natl. Acad Sci USA 106:21972-7, 2009

Sierra-Honigmann M.R., A. K. Nath, C. Murakami, G. Garcia-Cardeña, A. Papapetropoulos W. C. Sessa, L.A. Madge, J. S. Schechner, M.B. Schwabb, P.J. Polverini and J. Flores-Riveros. Biological action of leptin as an angiogenic factor. Science 281: 1683-1686, 1998.

Z. Zhou, N. Sayed, A. Pyriochou, C. Roussos, D. Fulton, A. Beuve, A Papapetropoulos. Protein Kinase G Phosphorylates Soluble Guanylyl Cyclase on Serine 64 and Inhibits Its Activity. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 28:1803-10, 2008

Papapetropoulos, A., P. Piccardoni, G. Cirino, M. Bucci, R. Sorrentino, C. Cicala, K. Johnson, V. Zachariou, W. C. Sessa and D.C. Altieri. Hypotension and inflammatory gene expression triggered by factor Xa-nitric oxide signalling. Proc. Natl. Acad. Sci USA  95:4738-4742, 1998

García-Cardeña, G., R. Fan, V. Shah, R. Sorrentino, G. Cirino, A. Papapetropoulos and W. C. Sessa. Dynamic activation of nitric oxide synthase by Hsp90. Nature  392:821- 824, 1998

C. Coletta, A. Papapetropoulos, K. Erdelyi, G. Olah, K. Modis, P. Panopoulos, D. Gero, C. Szabo. Hydrogen sulfide and nitric oxide are mutually dependent in the regulation of vascular function. Proc Natl Acad Sci USA 109:9161-6, 2012

Z. Zhou, S. Gross, C. Roussos, S Meurer, W. Müller-Esterl and A. Papapetropoulos. Structural and functional characterization of the dimerization region of soluble guanylyl cyclase. J. Biol. Chem. 279:24935-24943, 2004

A Pyriochou, D. Beis, V. Koika, C. Potytarchou, E. Papadimitriou, Z. Zhou, A. Papapetropoulos. Soluble guanylyl cyclase activation promotes angiogenesis. J. Pharmacol. Exp. Ther 319:663-71, 2006

D.C. Simoes, T. Vassilakopoulos, D. Toumpanakis, K. Petrochilou, C. Roussos, A. Papapetropoulos. Angiopoietin-1 Protects Against Airway Inflammation and Hyperreactivity in Asthma. Am J Respir Crit Care Med. 177:1314-21, 2008 

A. Marazioti, M. Bucci M, C. Coletta, V. Vellecco, P. Baskaran, C. Szabo, G. Cirino, A.R.Marques,  B. Guerreiro, A.M. Gonçalves, J.D. Seixas, A. Beuve, C.C. Romão, A. Papapetropoulos. Inhibition of nitric oxide-stimulated vasorelaxation by carbon monoxide-releasing molecules. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 31:2570-2576, 2011

PubMed:

PubMed Link