Biomedical Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας ΑθηνώνΑκαδημία Αθηνών
Επιστημονικό Προσωπικό

Ευστάθιος Ευστάθιος Μιχαλόπουλος, PhD
Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β'

Τηλέφωνο : +30 210 6597 331
e-mail : smichal@bioacademy.gr

Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος


Σύντομο Βιογραφικό

H ενεργός δέσμευση του Δρ. Μιχαλόπουλου με την έρευνα στον τομέα της εφαρμοσμένης ιατρικής μηχανικής αρχίζει κατά τη διάρκεια του βασικού πτυχίου (BSc with Hons in Biomedical Sciences) και συνεχίζεται με μεταπτυχιακές σπουδές (MSc in Medical Engineering) στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ. Το διδακτορικό του ήταν διεπιστημονικής φύσεως αφού συμπεριελάμβανε ειδικότητες επιστημόνων χειρουργικής, βιολογίας και μηχανολογίας, ενώ παράλληλα συνεργάστηκε  και με την Εθνική Υπηρεσία Ιστών και Αίματος (National Blood Service and Tissue Services) του Γενικού Θεραπευτηρίου του Λιντς.

Η διδακτορική του έρευνα επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των επιδράσεων του μηχανικού ερεθίσματος στη διαφοροποίηση των ανθρώπινων μεσεγχυματικών κυττάρων προερχόμενων από μυελό των οστών ενηλίκων. Ως μέλος του Ιδρύματος Ιατρικής και Βιολογικής Εφαρμοσμένης Μηχανικής (Institute of Medical and Biological Engineering, iMBE) η συμβολή του ήταν καθοριστική, καθώς δημιούργησε νέα πρωτόκολα, συμπεριλαμβάνοντας νέα πειραματικά σχέδια και μετρήσεις.

Μετά το πέρας των διδακτορικών μελετών του, του προσφέρθηκε η ευκαιρία μεταδιδακτορικής εργασίας στην Ελληνική Τράπεζα Ομφλαλοπλακουντιακού Αίματος του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνων της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ). Σε μεταδιδακτορικό επίπεδο ερεύνησε την απομόνωση των ανθρώπινων αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων από ομφαλοπλακουντιακό αίμα, καθώς επίσης και την απομόνωση, τη διαφοροποίηση και κρυοσυντήρηση των ανθρώπινων μεσεγχυματικών στελεχιαίων κυττάρων από τη Βαρτόνειο Γέλη του Ομφαλίου Λώρου. Η εργασία αυτή οδήγησε επιτυχώς στην ανάπτυξη της τράπεζας των Μεσεγχυματικών κυττάρων στο ΙΙΒΕΑΑ.

Αυτή την περίοδο, ο Δρ. Μιχαλόπουλος χρησιμοποιεί την κατάρτιση και την εμπειρία του στην Εφαρμοσμένη Ιατρική Μηχανική και μελετά με τους συνεργάτες του την έκπτυξη των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων  από ομφαλοπλακουντικό αίμα, τη δυνατότητα αγγειογένεσης των ανθρώπινων κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος σε τρισδιάστατο περιβάλλον και τον αναγεννητικό ρόλο των κυττάρων του λίπους και του μυελού των οστών σε ζωϊκά πρότυπα.

Παράλληλα, έχει την επίβλεψη του εργαστηρίου Αναγεννητικής Ιατρικής, το οποίο έχει αναπτυχθεί στην Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (Ελ.Τ.Οπ.Α). Σε αυτό επιτελείται καλλιέργεια μεσεγχυματικών κυττάρων από μυελό των οστών και χορήγησή τους σε ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση, καθώς και απομόνωση μεσεγχυματικών κυττάρων από λιπώδη ιστό και χορήγησή τους σε ασθενείς με Χόνδρινες Βλάβες και Οστεοαρθρίτιδα. Επίσης, η ενασχόληση του Δρ. Μιχαλόπουλου με τον τομέα της Ιστομηχανικής και τα πρωτόκολλα αποκυτταροποίησης, έχει οδηγήσει στη  δημιουργία και ανάθεση διδακτορικών διατριβών σε φοιτητές, για τη δημιουργία αγγειακών μοσχευμάτων τραχείας και νευρικών οδηγών.

Τα τελευταία χρόνια ο Δρ. Μιχαλόπουλος λειτουργεί και ως σύμβουλος για πρωτοβουλίες βελτίωσης της Ποιότητας  στην Ελ.Τ.Οπ.Α. και είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη του προγράμματος ποιότητας της Ελ.Τ.Οπ.Α., που περιλαμβάνει τον έλεγχο των διαδικασιών, των σχεδίων επικύρωσης και τον έλεγχο των εγγράφων, καθώς και διασφαλίζει ότι το Σχέδιο Διαχείρισης της Ποιότητας λειτουργεί αποτελεσματικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως από το 2012 ο Δρ. Μιχαλόπουλος μετά από ειδική και επίπονη εκπαίδευση είναι διαπιστευμένος επιθεωρητής (“Inspector”) του Παγκόσμιου Οργανισμού Διαπίστευσης Κυτταρικών Θεραπειών Foundation of Accreditation of Cellular Therapy, FACT και έχει πραγματοποιήσει ήδη 12 ελέγχους σε τράπεζες ομφαλοπλακουντιακού αίματος Παγκοσμίως.

Ο Δρ. Μιχαλόπουλος είναι μέλος της Ελληνικής Ανοσολογικής Εταιρείας και έχει συμμετάσχει σε 15 και πλέον συνέδρια ως προσκεκλημένος ομιλητής για θέματα που αφορούν την εφαρμογή των αρχέγονων αιμοποιητικών και μεσεγχυματικών στελεχιαίων κυττάρων, καθώς θέματα που αφορούν την αναγεννητική ιατρική.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Andreas Papassavas, Theofanis K. Chatzistamatiou, Efstathios Michalopoulos, et al. “Quality Management Systems Including Accreditation Standards”. In C. Stavropoulos-Giokas, D. Charron and C. Navarrete (eds.) Cord Blood Stem Cells Medicine, Chapter 17, pp.230-247, London: Academic Press, 2015

M. Katsimpoulas, L. Morticelli, E. Michalopoulos, I. Gontika, C. Stavropoulos-Giokasc A. Kostakis, A. Haverich, and S. Korossis. Investigation of the Biomechanical Integrity of Decellularized Rat Abdominal Aorta. Transplantation Proceedings, 2015, 47, 1228-1233

Sophia Andriopoulou, Ioannis Anagnostakis, Efstathios Michalopoulos, Effrosyni Panagouli, Theofanis Chatzistamatiou, Andreas Papassavas, Catherine Stavropoulos-Giokas. Attached Segments and Cryovial Samples as a Useful Tool in Cord Blood Banking Quality Control. J Hematol. 2015;4(1):125-130

P. Mallis, I. Gontika, T. Poulogiannopoulos, J. Zoidakis, A. Vlahou, E. Michalopoulos, T. Chatzistamatioua, A. Papassavas, and C. Stavropoulos-Giokas. Evaluation of Decellularization in Umbilical Cord Artery. Transplantation Proceedings, 2014; 46, 3232-3239.

Theofanis K. Chatzistamatiou, Andreas C. Papassavas, Efstathios Michalopoulos, Christos Gamaloutsos, Panagiotis Mallis, Ioanna Gontika, Effrosyni Panagouli, Stauros L. Koussoulakos, and Catherine Stavropoulos-Giokas. Optimizing isolation culture and freezing methods to preserve Wharton’s jelly’s mesenchymal stem cell (MSC) properties: an MSC banking protocol validation for the Hellenic Cord Blood Bank. Transfusion. 2014

Zografou A, Papadopoulos O, Tsigris C, Kavantzas N, Michalopoulos E, Chatzistamatiou T, Papassavas A, Stavropoulou-Gioka C, Dontas I, Perrea D. Autologous transplantation of adipose-derived stem cells enhances skin graft survival and wound healing in diabetic rats.. Ann Plast Surg. 2013 Aug;71(2):225-32
Anagnostakis I, Papassavas AC, Michalopoulos E, Chatzistamatiou T, Andriopoulou S, Tsakris A, Stavropoulos-Giokas C Successful short-term cryopreservation of volume-reduced cord blood units in a cryogenic mechanical freezer: effects on cell recovery, viability, and clonogenic potential. Transfusion. 2013 May 21.

Michalopoulos, E., et al, Fisher, J. and Ingham, E, (2011) Development of methods for studying the differentiation of hMSC under cyclic compressive strain Tissue Engineering Part C Methods Nov 3

Ε. Michalopoulos, Th. Chatzistamatiou, Ch. Saliagopoulou, A. Thiakos, A. Papassavas, C. Stavropoulos-Giokas. Expansion of MSCs seeded in biological scaffolds. Journal of Reproductive Immunology - J REPROD IMMUNOL, vol. 81, no. 2, pp. 170-171, 2009.

PubMed:

PubMed Link