Biomedical Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας ΑθηνώνΑκαδημία Αθηνών
Επιστημονικό Προσωπικό

Ευάγγελος Ευάγγελος Ανδρεάκος, PhD
Ερευνητής Α' - Διευθυντή του Κέντρου Κλινικής, Πειραματικής Χειρουργικής & Μεταφραστικής Έρευνας

Τηλέφωνο : +30 210 6597 338
Fax : +30 210 6597 348
e-mail : vandreakos@bioacademy.gr


Κέντρο :

Κλινική, Πειραματική Χειρουργική & Μεταφραστική Έρευνα

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου :

Εργαστήριο Ανδρεάκου


Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ Ευάγγελος Ανδρεάκος έκανε τη διδακτορική του διατριβή στην Ανοσολογία στο Imperial College του Λονδίνου υπό την επίβλεψη του καθηγητή Marc Feldmann. Εργάστηκε στο μεταγραφικό παράγοντα NF-B, και το μονοπάτι που οδηγεί στην ενεργοποίησή του, και μελέτησε το ρόλο του στη ρύθμιση των ανοσολογικών αποκκρίσεων κατά τη διάρκεια χρόνιας φλεγμονής. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας χαρακτήρισε σημαντικές διαδικασίες που ελέγχουν τη λειτουργία των μακροφάγων και των δενδριτικών κυττάρων (AJRCCM 2002; Blood 2003; Arthritis Rheum 2004: PNAS 2004). Συνέχισε τις μεταδιδακτορικές του σπουδές στο εργαστήριο του καθηγητή Brian Foxwell μελετώντας τη σηματοδότηση των υποδοχέων Toll-like receptors σε ανθρώπινα συστήματα και αναλύοντας το ρόλο τους στην επιμονή της φλεγμονής στη ρευματοειδή αρθρίτιδα (Blood 2004; Immunol Rev 2004; J Immunol 2007). Παράλληλα, ανέπτυξε μια νέα μέθοδο ενίσχυσης των γενετικών εμβολίων (genetic vaccines) μέσω της ενσωμάτωσης ενδοκυττάριων μορίων-ενεργοποιητών του μεταγραφικού παράγοντα NF-κB (PNAS 2006). Πνευματική ιδιοκτησία που προέκυψε ως αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς αποτέλεσε τμήμα της τεχνολογίας της εταιρίας τεχνοβλαστού Synovis Ltd του πανεπιστημίου Imperial College London.

Το 2005, ο Δρ Ανδρεάκος έγινε Ερευνητής στο Κέντρο Ανοσολογίας και Μεταμοσχεύσεων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. To 2006 o Δρ Ανδρεάκος εκλέχτηκε στη θέση του Ερευνητή Γ’ και προήχθει στη θέση του Ερευνητή Β’ το Μάρτιο του 2013.  Οι μελέτες του επικεντρώνονται στο ρόλο της φυσικής ανοσίας στην εκπαίδευση προσαρμοσμένων ανοσιακών αποκκρίσεων στους αεραγωγούς καθώς και στην ανάπτυξη και επιμονή της φλεγμονής. Συγκεκριμένα θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος αποτελούν η λειτουργία του συστήματος των ιντερφερονών τύπου ΙΙΙ καθώς ο ρόλος του υποδοχέα  TLR7 (AJRCCM 2010; EMBO Mol Med 2011; EMBO Mol Med 2013). Μια άλλη ερευνητική κατέυθυνση του εργαστηρίου αποτελεί ο ρόλος της φυσικής ανοσίας στην αθηροσκλήρυνση, τόσο στην ανάπτυξη αθηροματικών αλλοιώσεων όσο και την αστάθεια της πλάκας (Circulation 2012). Τέλος, το εργαστήριο ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη καινοτόπων τεχνολογιών για τη στοχευμένη και αποτελεσματική χορήγηση φαρμάκων σε κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος και περιοχές φλεγμονής (Arthritis Rheum 2009). Συνολικά, η έρευνα του εργαστηρίου Ανοσογενετικής στοχεύει στον χαρακτηρισμό νέων θεραπευτικών στόχων φλεγμονοδών παθήσεων και στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Ο Δρ Ανδρεάκος είναι συγγραφέας 44 άρθρων σε υψηλής απήχησης διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 4 κεφαλαίων βιβλίων. Έχει προσκληθεί να δώσει ομιλίες σε διεθνή συνέδρια καθώς και φαρμακευτικές εταιρίες του εξωτερικού όπως τις Abbott Laboratories (MA, USA) και Pharmacia/Pfizer (IL, USA). Είναι μέλος πολλών επαγγελματικών συνδέσμων και τακτικός κριτής άρθρων πολλών διεθνών περιοδικών συμπεριλαμβανομένων των Blood, EMBO Mol Med, J Immunol, AJRCCM και AJRCMB. Η έρευνά του χρηματοδοτείται από ανταγωνιστικά προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργείο Παιδείας, εταιρίες βιοτεχνολογίας και φιλανθρωπικά Ιδρύματα.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Chairakaki AD, Saridaki MI, Pyrillou K, Mouratis MA, Koltsida O, Walton RP, Bartlett NW, Stavropoulos A, Boon L, Rovina N, Papadopoulos NG, Johnston SL and Andreakos E. Plasmacytoid dendritic cells drive acute exacerbations of asthma. J Allergy Clin Immunol 2017 In Press

Galani IE, Triantafyllia V, Eleminiadou EE, Koltsida O, Stavropoulos A, Manioudaki M, Thanos D, Doyle SE, Kotenko SV, Thanopoulou K, Andreakos E. Interferon-λ Mediates Non-redundant Front-Line Antiviral Protection against Influenza Virus Infection without Compromising Host Fitness. Immunity 2017; 46(5):875-890

Galani IE and Andreakos E. Neutrophils in viral infections: Current concepts and caveats. J Leuk Biol 2015; 98(4):557-64

Koltsida O, Karamnov S, Pyrillou K, Vickery T, Tamvakopoulos C, Sideras P, Serhan CN and Andreakos Ε*. Toll-like receptor 7 stimulates production of specialized pro-resolving lipid mediators and promotes resolution of experimental asthma. EMBO Mol Med 2013; 5(5):762-75

Salagianni M, Galani IE, Lundberg AM, Davos CH, Varela A, Gavriil A, Lyytikäinen LP, Lehtimäki T, Sigala F, Folkersen L, Gorgoulis V, Lenglet S, Montecucco F, Mach F, Hedin U, Hansson GK, Monaco C, Andreakos E. Toll-like receptor 7 protects from atherosclerosis by constraining ‘inflammatory’ macrophage activation. Circulation 2012;126(8):952-62

Koltsida O, Hausding M, Stavropoulos A, Koch S, Tzelepis G, Übel C, Kotenko SV, Sideras P, Lehr HA, Tepe M, Klucher KM, Doyle SE, Neurath MF, Finotto S and Andreakos E*. IL-28A(IFN-λ2) modulates lung DC function to promote Th1 immune skewing and suppress allergic airway disease. EMBO Mol Med 2011; 3(6):348-61

Xirakia C, Koltsida O, Thanassopoulou A, Aidinis V, Sideras P, Andreakos E. TLR7-triggered antiviral response in the lung mediates acute and long-lasting suppression of experimental asthma. Am J Respir Crit Care Med 2010;181(11):1207-16.

Andreakos E, Williams RΟ, Wales J, Foxwell BΜ and Feldmann M. Activation of NF-kappaB by the intracellular expression of NF-kappaB-inducing kinase acts as a powerful vaccine adjuvant. Proc Natl Acad Sci USA 2006;103(39):14459-64

Monaco C, Andreakos E, Kiriakidis S, Mauri C, Bicknell C, Foxwell B, Cheshire N, Paleolog E, Feldmann M. Canonical pathway of nuclear factor kappa B activation selectively regulates proinflammatory and prothrombotic responses in human atherosclerosis. Proc Natl Acad Sci USA 2004;101(15):5634-9

Andreakos E, Sacre S, Smith C, Lundberg A, Kiriakidis S, Stonehouse T, Monaco C, Feldmann M and Foxwell BM. Distinct pathways of LPS-induced NF-kappa B activation and cytokine production in human myeloid and nonmyeloid cells defined by selective utilization of MyD88 and Mal/TIRAP. Blood 2004;103(6):2229-37

PubMed:

PubMed Link