Biomedical Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας ΑθηνώνΑκαδημία Αθηνών
Επιστημονικό Προσωπικό

Αριστείδης Αριστείδης Χαρώνης, MD, PhD
Επιστημονικός Συνεργάης

Τηλέφωνο : +30 210 6597 205
Fax : +30 210 6597 545
e-mail : acharonis@bioacademy.gr


Κέντρο :

Κλινική, Πειραματική Χειρουργική & Μεταφραστική Έρευνα

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου :

Εργαστήριο Χαρώνη


Σύντομο Βιογραφικό

Ο Αριστείδης Χαρώνης γεννήθηκε ατην Αθήνα το 1952. Αποφοίτησε από τη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή και φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου έλαβε το πτυχίο Ιατρικής το 1976. Στη συνέχεια εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο San Francisco, από όπου έλαβε το Ph.D. του το 1982 στην Κυτταρική Βιολογία. Έκανε μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Yale και από το 1987 μέχρι το 1998 υπήρξε Επίκουρος και Αναπληρωτής Καθηγητής με μονιμότητα στο Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Minnesota. Από το 1995 μέχρι και το 2002 υπήρξε Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστολογίας στο Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών και από το 2002 είναι Κύριος Ερευνητής στο Ίδρυμα Iατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Παίζει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια συντονισμού των Ελληνικών Βιοτραπεζών και σύνδεσής τους με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιοτραπεζών, το οποίο πρόκειται να αποτελέσει σύγχρονη υποδομή μεγάλης εμβέλειας.

Η αρχική επιστημονική δουλειά του εστιαζόταν στη δομή και λειτουργία μακρομορίων της εξωκυττάριας ουσίας σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις. Ειδικότερα μελέτησε τη λαμινίνη, με έμφαση στον πολυμερισμό και τις αλληλεπιδράσεις της με άλλα μόρια της εξωκυττάριας ουσίας και με κυτταρικούς υποδοχείς, χαρτογραφώντας ειδικές θέσεις σύνδεσης. Στη συνέχεια μελέτησε τις μεταβολές της λαμινίνης και των βασικών μεμβρανών του νεφρού σε παθολογικές καταστάσεις όπως ο διαβήτης, καθώς και τις φαινοτυπικές αλλαγές των νεφρικών κυττάρων σαν αποτέλεσμα των μεταβολών της εξωκυττάριας ουσίας. Μελέτησε επίσης το αντιγόνο ΤΙΝ (TubuloInterstitial Nephritis antigen), αποκλειστικό συστατικό ορισμένων νεφρικών βασικών μεμβρανών. Τα παρόντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε νεφρικές παθήσεις με έμφαση στη διαδικασία της ίνωσης. Εξετάζεται ο ρόλος νέων μακρομορίων που έχει αναδείξει το screening με μεθόδους πρωτεωμικής, τα μονοπάτια στα οποία συμμετέχουν και η πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν σαν πρώϊμοι δείκτες νεφρικής βλάβης. Για τις μελέτες αυτές χρησιμοποιούνται κυτταροκαλλιέργειες, ζωϊκά πρότυπα και βιοψικό υλικό. Οι μελέτες εστιάζονται σε μόρια όπως η καλρετικουλίνη και η τρανσγελίνη και στην οικογένεια των πρωτεϊνών 14-3-3. Μελετάται επίσης ο μηχανισμός υπέκφρασης των μορίων αυτών και εξετάζεται η επιβεβαίωση της υπερέκφρασής τους σε δείγματα βιοψιών και ούρων από νεφροπαθείς.

Επιπλέον, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται και στην παθοφυσιολογία των β κυττάρων του παγκρέατος. Με τη χρήση πρωτεωμικής, έχει εντοπίσει την πρωτείνη ERp46, συστατικό του ενδοπλασματικού δικτύου, ως εμπλεκόμενη σε διαβητικές καταστάσεις και διερευνά το ρόλο της στην παραγωγή ινσουλίνης.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Charonis AS, Skubitz APN, Koliakos GG, Reger LA, Dege J, Vogel AM, Wohlhueter R and Furcht LT (1988). A novel synthetic peptide from the B1 chain of laminin with heparin-binding and cell adhesion-promoting activities. J.Cell Biol. 107, 1253-1260

Anderson SS, Tsilibary EC and Charonis AS (1993). Nonenzymatic glycosylation induced modifications of intact tubular basement membrane. J.Clinical Invest. 92, 3045-3052

Hasegawa G, Hunter AJ and Charonis AS (1995). Matrix nonenzymatic glycosylation leads to altered cellular phenotype and intracellular tyrosine phosphorylation. J.Biol. Chem. 270, 3278-3283

Chen Y, Krishnamurti U, Wayner E, Michael A and Charonis AS (1996). Receptors in proximal tubule epithelial cells for tubulointerstitial nephritis antigen (TIN-ag). Kidney Internat. 49, 153-157

Zhou B, Nelson TR, Kashtan C, Gleason B,Vlassi M, Michael AF and Charonis AS (2000). Identification of two alterantively spliced forms of human tubulointerstitial nephritis antigen (TIN-ag). Journal of the American Society of Nephrology 11, 658-68.

Kypreou K, Kavvadas P, Karamessinis P, Peroulis M, Alberti A, Sideras P, Psarras S, Capetanaki Y, Politis P, Charonis AS (2008). Altered expression of calreticulin during the development of fibrosis. Proteomics, 8, 2407-2419

Alberti A, Karamessinis P, Peroulis M, Kypreou K, Kavvadas P, Pagakis S, Politis P, Charonis AS (2009) ERp46 is reduced by high glucose and regulates insulin content in pancreatic beta cells. Amer. J. Physiol. Endocr.-Metab, 297:E812-E821

Charonis A, Luider T, Baumann M, Schanstra JP (2011) Viewpoint: is the time ripe for kidney tissue proteomics?  Proteomics: Clinical Applications, 5:215-221

Klein J, Kavvadas P, Prakoura N, Karagianni F, Schanstra JP, Bascands JL, Charonis AS (2011) Renal fibrosis: Insight from proteomics in animal models and human disease Proteomics, 11:805-815

Karagianni F, Prakoura N, Kaltsa G, Politis P, Arvaniti E, Kaltezioti V, Psarras S, Pagakis S, Katsimboulas M, Abed A, Chatziantoniou C, Charonis A. Transgelin Up-Regulation in Obstructive Nephropathy.  PLoS One. 2013 Jun 26;8(6):e66887. Print 2013.

Assimakopoulos SF, Charonis AS.  Uncovering the molecular events associated with increased intestinal permeability in liver cirrhosis: the pivotal role of enterocyte tight junctions and future perspectives.  J Hepatol. 2013 Nov;59(5):1144-6

Prakoura N, Politis PK, Ihara Y, Michalak M, Charonis AS.  Epithelial calreticulin up-regulation promotes profibrotic responses and tubulointerstitial fibrosis development.   Am J Pathol. 2013 Nov;183(5):1474-87

PubMed:

PubMed Link