Biomedical Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας ΑθηνώνΑκαδημία Αθηνών
Επιστημονικό Προσωπικό

Γεωργία Γεωργία Ξάνθου-Τσιγκόγλου, PhD
Ερευνητής B'

Τηλέφωνο : +30 210 6597 336
Fax : +30 210 6597 336
e-mail : gxanthou@bioacademy.gr


Κέντρο :

Βασική Έρευνα

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου :

Εργαστήριο Ξάνθου


Σύντομο Βιογραφικό

Η Γεωργία Ξάνθου-Τσιγκόγλου αποφοίτησε από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στην Ανοσολογία, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνά της συνέβαλε στην αποκάλυψη του ρόλου των δενδριτικών και των επιθηλιακών κυττάρων των σιελογόνων αδένων στην ενεργοποίηση αυτό-αντιδραστικών Τ λεμφοκυττάρων στην οργανοειδική αυτοάνοση ασθένεια, Sjogren's syndrome. Οι μελέτες της έδειξαν επίσης ότι τα δενδριτικά κύτταρα συμμετέχουν, μέσω της παραγωγής χημειοκικών, στη δημιουργία τεταρτογενών λεμφαδένων στην αυτοάνοση ιστική βλάβη. Η Γεωργία Ξάνθου-Τσιγκόγλου πραγματοποίησε μεταδιδακτορικές σπουδές στο Leukocyte Biology Section στο Imperial College, UK. Οι μελέτες της εστιάστηκαν στη διερεύνηση του ρόλου των υποδοχέων χημειοκινών στην αλληλεπίδραση μεταξύ τύπου 1 και τύπου 2 κυτταρικών ανοσολογικών αντιδράσεων. Τα αποτελέσματα των μελετών της έδειξαν ένα νέο μηχανισμό ανοσολογικής ρύθμισης με τον οποίο οι υποδοχείς χημειοκινών που συμμετέχουν σε αντιδράσεις τύπου 1 καταστέλλουν την ενεργοποίηση υποδοχέων χημειοκινών που συμμετέχουν σε αντιδράσεις τύπου 2. Επίσης, οι μελέτες της βοήθησαν στην ανακάλυψη ενός καινούργιου υποδοχέα χημειοκινών, του CXCR3Β.

Το 2003, η Γεωργία Ξάνθου-Τσιγκόγλου κέρδισε υποτροφία από τον οργανισμό EMBO προκειμένου να μελετήσει το ρόλο μελών της υπερ-οικογένειας του TGF-β στη χρόνια αλλεργική φλεγμονή των αεραγωγών και στην ιστική αναδόμηση, στο εργαστήριο της καθηγήτριας Clare Lloyd στο Imperial College. Η Γεωργία Ξάνθου-Τσιγκόγλου κατέχει σήμερα τη θέση Ερευνήτριας  Β (Αναπληρωτρια Καθηγήτρια) στο Εργαστήριο Κυτταρικής Ανοσολογίας στο ΙΙΒΕΑΑ. Οι μελέτες της βοήθησαν στη διαλεύκανση του ρόλου της κυτταροκίνης οστεοποντίνης στην προσέλκυση και λειτουργία των δενδριτικών κυττάρων στην αλλεργική φλεγμονή των αεραγωγών. Επίσης, έρευνες από την ομάδα της έχουν αποκαλύψει την ακτιβίνη-Α ως μια νέα ανοσοκατασταλτική κυτταροκίνη που επάγει τη δημιουργία CD4+Foxp3-IL-10+ ρυθμιστικών Τ κυττάρων και προστατεύει από το πειραματικό άσθμα. Οι πρόσφατες ερευνητικές της προσπάθειες εστιάζονται στη διερεύνηση των κυτταρικών και των μοριακών μηχανισμών που συμμετέχουν στην κατασταλτική δράση των επαγόμενων από την ακτιβίνη-Α ρυθμιστικών Τ κυττάρων σε πειραματικά μοντέλα και σε ασθενείς με αλλεργικό άσθμα.

Για τις μελέτες της, η Γεωργία Ξάνθου-Τσιγκόγλου τιμήθηκε με διεθνή βραβεία, όπως το Allergopharma Award (2008), το UNESCO-L’Oreal Award for “Best Young Female Scientist in Greece” (2009), το “Romain Pauwels Research Excellence Award” (2009) από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Πνευμονολογίας, το ‘John S. Latsis’ Public Benefit Foundation Award (2011) και το European Federation of Immunological Societies Award (2012). Συμμετέχει σαν κριτής σε ερευνητικά προγράμματα της ΓΓΕΤ και ως κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Είναι μέλος των American Thoracic Society, European Respiratory Society και European Academy of Allergology and Clinical Immunology.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Morianos I, Papadopoulou G, Semitekolou M, Xanthou G. Activin-A in the regulation of immunity in health and disease. J Autoimmun. 2019 doi: 10.1016/j.jaut.2019.102314.

Semitekolou M and Xanthou G. Activated Leukocyte Cell Adhesion Molecule: A Novel Regulator of Allergic Inflammation in the Airways. Am J Respir Crit Care Med.2018 15;197 (8):973-975.

Konstantinos Samitas, Alison Carter, Harsha H. Kariyawasam and Georgina Xanthou.  Upper and lower airway remodelling mechanisms in allergic rhinitis, chronic rhinosinusitis and asthma: the one airway concept revisited. Allergy 2018;73(5):993-1002.

S.Tousa, M.Semitekolou, I. Morianos, A. Banos, A. Trochoutsou, T. Brodie, N. Poulos, K. Samitas, M. Kapasa, D. Konstantopoulos, G. Paraskevopoulos, M. Gaga, C.M. Hawrylowicz, F. Sallusto and G. Xanthou. Activin-A co-opts IRF4 and AhR-signaling to induce human regulatory T cells that restrain asthmatic responses. Proc Natl Acad Sci U S A 2017;114(14): E2891-E2900

M. Semitekolou, I. Morianos, A. Banos, D. Konstantopoulos, M. Adamou-Tzani, T. Sparwasser and G. Xanthou. Dendritic cells conditioned by activin-A-induced regulatory T cells exhibit enhanced tolerogenic properties and protect against experimental asthma. J Allergy Clin Immunol 2017; S0091-6749(17)30839-4

Samitas K, Poulos N, Semitekolou M, Morianos I, Tousa S, Economidou E, Robinson DS, Kariyawasam HH, Zervas E, Corrigan CJ, Ying S, Gaga M, Xanthou G. Activin-A is overexpressed in severe asthma and is implicated in angiogenic processes. European Respiratory Journal 2016 Mar;47(3):769-82.

Tsoumakidou M, Tousa S, Semitekolou M, Panagiotou P, Panagiotou A, Morianos I, Litsiou E, Trochoutsou AI, Konstantinou M, Potaris K, Footitt J, Mallia P, Zakynthinos S, Johnston SL, Xanthou G. “Tolerogenic signaling by pulmonary CD1c(+) dendritic cells induces regulatory T cells in patients with chronic obstructive pulmonary disease by IL-27/IL-10/inducible costimulator ligand”. J Allergy Clin Immunol 2014, 134:944-954.

PubMed:

PubMed Link