Biomedical Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας ΑθηνώνΑκαδημία Αθηνών
Επιστημονικό Προσωπικό

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος, MD, PhD, FRCP, FRCR, FESC
Ερευνητής Α'

Τηλέφωνο : +30 210 6597 126, 067
Fax : +30 210 6597 502
e-mail : cdanagnostopoulos@bioacademy.gr


Κέντρο :

Κλινική, Πειραματική Χειρουργική & Μεταφραστική Έρευνα

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου :

Εργαστήριο Αναγνωστόπουλου

Ιστοσελίδα Μονάδας Υποστήριξης Έρευνας :

micro PET/CT


Σύντομο Βιογραφικό

Ο Κωνσταντίνος Δ Αναγνωστόπουλος M.D, Ph.D, FRCP, FRCR, FESC  είναι Πυρηνικός Ιατρός, Διευθυντής Ερευνών στο Κέντρο Κλινικής Έρευνας, Πειραματικής Χειρουργικής και Μεταφραστικής Έρευνας του ΙΙΒΕΑΑ.  Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι αριστούχος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών.  Ειδικεύτηκε στην Πυρηνική Ιατρική στο Θεαγένειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης καθώς και στα νοσοκομεία Royal Marsden και Royal Brompton και απέκτησε τον τίτλο της ειδικότητας στην Ελλάδα αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο.  Έχει λάβει Fellowships της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας (FESC) αλλά και των Βασιλικών Κολλεγίων των Ακτινολόγων και Παθολόγων (FRCR, FRCP,London), ως τιμητική διάκριση για την επιστημονική προσφορά του.  Διατέλεσε Senior Lecturer στο Ινστιτούτο Καρκίνου και στο William Harvey Research Institute της Ιατρικής Σχολής του Barts and The London (Queen Mary, University of London) και Συντονιστής Διευθυντής του τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής- PET/CT στο αντίστοιχο πανεπιστημιακό νοσοκομείο (2008-2010) .  Πριν από τη θέση αυτή διατέλεσε Διευθυντής του τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής του νοσοκομείου Royal Brompton και επίτιμος Senior Lecturer στο Imperial College και στο UCL, London, UK (1998-2008). 

Είναι Councillor της Εuropean Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), European Society of Cardiology, καθώς επίσης και μέλος της Research and Innovation Committee, αλλά και της Education Committee της EACVI και νυν πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Απεικονίσεων της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Διετέλεσε Πρόεδρος της Βρετανικής Εταιρείας Πυρηνικής Καρδιολογίας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Βρετανικής Εταιρείας Καρδιολογίας, αλλά και της Βρετανικής Εταιρείας Πυρηνικής  Ιατρικής, καθώς επίσης και της ομάδας εργασίας Nuclear Cardiology and Cardiac CT της European Society of Cardiology. Έχει εκτεταμένο φάσμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  Είναι προσκεκλημένος συντάκτης του περιοδικού ΗΕΑRΤ και μέλος της Επιτροπής Σύνταξης κορυφαίων επιστημονικών περιοδικών.  Είναι συντάκτης του βιβλίου Non invasive imaging of myocardial ischaemia (Springer Verlag) καθώς επίσης και συγγραφέας πολλών κεφαλαίων ξενόγλωσσων βιβλίων που σχετίζονται με τις τεχνικές καρδιαγγειακής απεικόνισης.  Είναι επίσης επικεφαλής της ομάδας σύνταξης κατευθυντήριων οδηγιών για το σπινθηρογράφημα αιματώσεως του μυοκαρδίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και μέλος της αντίστοιχης ομάδας που συνεστήθη από την Ευρωπαϊκή  Εταιρεία Καρδιολογίας και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής. 

Ο Δρ Αναγνωστόπουλος έχει πολύπλευρη συνεργασία με ερευνητικούς φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο συμμετέχοντας σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω των οποίων προωθεί τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα. Εκπροσωπεί το ΙΙΒΕΑΑ ως επιστημονικός υπεύθυνος των προγραμμάτων PmedGR και InfrafrontierGR τα οποία συντονίζουν η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και το Ερευνητικό Ινστιτούτο Fleming αντίστοιχα. Η ερευνητική του δραστηριότητα εστιάζει σε μελέτες ανάπτυξης, βελτιστοποίησης, επικύρωσης και εφαρμογής τεχνικών καρδιαγγειακής απεικόνισης. Στην παρούσα φάση δίνεται έμφαση στην εκτίμηση της φλεγμονής με PET/CT.  Βασισμένες σε προηγμένες απεικονιστικές μεθόδους είναι και οι μελέτες των συνεπειών της αθηρωματικής νόσου στο τοίχωμα των αγγείων, την αιματική ροή και το μυοκάρδιο, καθώς επίσης και οι μελέτες μυοκαρδιακής πρόσληψης γλυκόζης στις μυοκαρδιοπάθειες και την καρδιακή ανεπάρκεια. Το έργο του συμπληρώνεται από την ανάπτυξη απεικονιστικών στρατηγικών βασισμένων στο microPET/CT με στόχο τη σύνδεση της κλινικής έρευνας με εκείνη που διενεργείται σε πειραματικό επίπεδο σε ζωικά μοντέλα για την κατανόηση της παθοφυσιολογίας των καρδιαγγειακών παθήσεων, της εξέλιξής τους και της εκτίμησης απόκρισης σε καινοτόμες θεραπείες.

Οι πρωτοποριακές εργασίες του που αφορούν στη συγκριτική εκτίμηση της μηχανικής καρδιακής λειτουργίας με καινοτόμες ραδιοϊσοτοπικές τεχνικές και  μαγνητική τομογραφία καρδιάς, καθώς επίσης η έρευνά του στο πεδίο της καρδιακής ανεπάρκειας και του χειμάζοντος μυοκαρδίου, αλλά και οι μελέτες ποσοτικοποίησης της μυοκαρδιακής αιματώσεως με PET/CT αναφέρονται εκτενώς στη διεθνή βιβλιογραφία.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Neglia D, Liga R, Gimelli A, Podlesnikar T, Cvijić M, Pontone G, Miglioranza MH, Guaricci AI, Seitun S, Clemente A, Sumin A, Vitola J, Saraste A, Paunonen C, Sia CH, Paleev F, Sade LE, Zamorano JL, Maroz-Vadalazhskaya N, Anagnostopoulos C, Macedo F, Knuuti J, Edvardsen T, Cosyns B, Petersen SE, Magne J, Laroche C, Berlè C, Popescu BA, Delgado V; EURECA Investigators. Use of cardiac imaging in chronic coronary syndromes: the EURECA Imaging registry. Eur Heart J. 2022 Dec 1:ehac640. doi: 10.1093/eurheartj/ehac640.

Georgios-Eleftherios Kalykakis, Alexios. S Antonopoulos, Thomas Pitsargiotis, Panagiotis Siogkas, Themistoklis Exarchos, Pavlos Kafouris, Antonis Sakelarios, Riccardo Liga, Afrodity Tzifa, Andreas Giannopoulos, Arthur J.H.A. Scholte, Philipp A. Kaufmann, Oberdan Parodi, Juhani Knuuti, Dimitrios. I Fotiadis, Danilo Neglia, Constantinos. D Anagnostopoulos. Relationship of Endothelial Shear Stress with plaque features by coronary CTA and vasodilating capability by PET. Radiology 2021 (in press).

C. Vlachopoulos, I. Koutagiar, A. Georgakopoulos, A. Pouli, A. Sioni, S. Giannouli, S. Chondropoulos, I. Stergiou, E. Solomou, D. Terentes-Printzios, I. Karakitsios, P. Kafouris, A. Gaitanis, N. Pianou, A. Petrocheilou, C. Aggeli, E. Stroumpouli, T. Marinakis, M. Voulgarelis, D. Tousoulis, C. Anagnostopoulos. Lymphoma Severity and Type Are Associated With Aortic FDG Uptake by 18F-FDG PET/CT Imaging. JACC: CardioOncology, Volume 2, Issue 5, 2020, Pages 758-770, ISSN 2666-0873.

Vlachopoulos C, Koutagiar I,  Skoumas I,  Terentes-Printzios D,  Zacharis E,   Kolovou G, Stamatelopoulos K, Rallidis L, Katsiki N, Bilianou H, Liberopoulos E, Miliou A, Kafouris P, Georgakopoulos A, Gardikioti V, Tousoulis D, Anagnostopoulos C.D. Long term administration of proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 2 inhibitors reduces arterial 18F-fluoro-2-deoxy-D-glucose (FDG) uptake. JACC Cardiovascular Imaging 2019 Dec;12(12):2573-2574. doi: 10.1016/j.jcmg.2019.09.024.Anagnostopoulos C.D, Siogkas P, Liga R, Benetos G, Maaniitty T, Sakellarios A, Koutagiar I, Karakitsos I, Papafaklis M, Scholte A, Michalis L, Gaemperli O, Kaufmann P, Pelosi G, Parodi O, Knuuti J, Fotiadis D.I.and Neglia D. Characterization of functionally significant coronary artery disease by a novel coronary computed tomography angiography based index: a comparison with quantitative PET perfusion. European Heart Journal Cardiovascular Imaging (2019 Aug 1;20(8):897-905. doi: 10.1093/ehjci/jey199.
Kafouris P, Koutagiar I, Georgakopoulos A, Spyrou G, Visvikis D, and Anagnostopoulos C.D.; Fluorine-18 fluorodeoxyglucose positron emission tomography based textural features for prediction of event prone carotid atherosclerotic plaques. Journal of Nuclear Cardiology 2019 Nov 11. doi: 10.1007/s12350-019-01943-1.Toutouzas K, Skoumas J, Koutagiar I, Benetos G, Pianou N, Georgakopoulos A, Galanakos S, Antonopoulos A, Drakopoulou M, Oikonomou E.K, Kafouris P, Athanasiadis E, Metaxas M, Spyrou G, Pallantza Z, Galiatsatos N, Aggeli C, Antoniades C, Keramida G, Peters A.M, Anagnostopoulos C.D. , Tousoulis D *. Vascular inflammation and metabolic activity in hematopoietic organs and liver in familial combined hyperlipidemia and heterozygous familial hypercholesterolemia.  Journal of Clinical Lipidology. 2018; 12(1): 33-43 doi: 10.1016/j.jacl.2017.10.019.

Brili S, Oikonomou E, Antonopoulos AS, Pianou N, Georgakopoulos A, Koutagiar I, Kafouris P, Stroumpouli E, Dounis C, Metaxas M, Spyrou G, Anagnostopoulos CD, Tousoulis D,. 18F-FDG PET/CT imaging detects aortic wall inflammation in patients with repaired coarctation of aorta. Circ Cardiovasc Imaging. 2018 Jan;11(1):e007002. doi: 10.1161/CIRCIMAGING.117.007002.

E Reyes, J Stirrup, M Roughton; S D'Souza, S Richard Underwood and C Anagnostopoulos. Attenuation of adenosine-induced myocardial perfusion heterogeneity by atenolol and other cardioselective & beta-adrenoceptor blockers: A crossover myocardial perfusion imaging study. J Nucl Med 2010 ;51(7):1036-43.

C Anagnostopoulos, A Almonacid, Georges El Fakhri et al. Quantitative Relationship Between Coronary Vasodilator Reserve Assessed by Rubidium-82 PET Imaging and Coronary Artery Stenosis Severity. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2008;35(9):1593-601.

E Moralidis, T Spyridonidis, G Arsos and C Anagnostopoulos. Identification of advanced coronary artery disease with exercise myocardial perfusion imaging: the clinical value of a novel approach for assessing lung thallium-201 uptake. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2007;34(4):573-83.

Anagnostopoulos C, Gunning MG, Pennell DJ, Laney R, Underwood SR. Regional Myocardial Motion and Thickening Assessed by ECG-Gated 99mTc-MIBI Emission Tomography and by Magnetic Resonance Imaging. Eur J Nucl Med. 23, (1996), 909-916

PubMed:

PubMed Link