Biomedical Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας ΑθηνώνΑκαδημία Αθηνών
Το ΙΙΒΕΑΑ εν συντομία

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) αποτελεί το πιο πρόσφατο απόκτημα στο χώρο των Βιοϊατρικών Επιστημών στην Ελλάδα.  Το ΙΙΒΕΑΑ ξεκίνησε τις δραστηριότητές του το 2004, στεγαζόμενο σε κτίριο 26.000 τετραγωνικών μέτρων σε απόσταση 3 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας. Ο πρωταρχικός στόχος του ΙΙΒΕΑΑ είναι να υποστηρίξει τη βασική και κλινική έρευνα, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη της μεταφραστικής έρευνας που συνδέει τα εργαστηριακά ευρήματα με κλινικές πρακτικές. Το ΙΙΒΕΑΑ είναι ένα από τα ελάχιστα Ιδρύματα στην Ευρώπη που συνδυάζει βασική και κλινική έρευνα και αποτελεί το μοναδικό ερευνητικό φορέα στην Ελλάδα με αυτές τις δυνατότητες. Στόχος του είναι η επίτευξη επιστημονικής Αριστείας. Προς τούτο είναι στελεχωμένο με ερευνητές υψηλού επιπέδου, οι οποίοι διεξάγουν πρωτοποριακή έρευνα χρησιμοποιώντας εργαστηριακή υποδομή προηγμένης τεχνολογίας σε 22 υπερσύγχρονα εργαστήρια. Το ΙΙΒΕΑΑ περιλαμβάνει 10 Ερευνητικά Κέντρα που εξειδικεύονται σε διαφορετικές πτυχές της Ιατροβιολογικής Έρευνας - δύο Κέντρα Βασικής Έρευνας, Κέντρο Βιολογίας Συστημάτων, Κέντρο Βιολογίας Καρκίνου, Κέντρο Νευροβιολογίας, Ανοσολογίας και Μεταμοσχεύσεων, Κέντρο Νανοϊατρικής, Πειραματικής Χειρουργικής, Κλινικής Έρευνας και Κέντρο Περιβαλλοντικής Υγείας. Τα προαναφερθέντα Κέντρα φιλοξενούν τις ερευνητικές δραστηριότητες περισσοτέρων από 50 ερευνητικών ομάδων, που εστιάζονται στη μελέτη βασικών κυτταρικών μηχανισμών, βιολογίας βλαστικών κυττάρων, καρκινογένεσης, ασθενειών του μεταβολισμού, ανάπτυξης και γήρανσης οργανισμών, καθώς και λειτουργίας του καρδιαγγειακού, ανοσολογικού και του νευρικού συστήματος. Περισσότεροι από 400 ερευνητές, συμπεριλαμβανομένων των υποψήφιων διδακτόρων, των μεταδιδακτορικών ερευνητών, μεταπτυχιακών φοιτητών και του τεχνικού προσωπικού παράγουν επιστημονικό έργο. Οι ερευνητές υποστηρίζονται από άριστα εξειδικευμένο προσωπικό σε θέματα Διοικήσεως, Οικονομικής Διαχείρισης και Τεχνικής Υποστήριξης. Το ΙΙΒΕΑΑ προσφέρει το ιδανικό περιβάλλον για την επιστημονική κατάρτιση νέων ερευνητών, παρέχοντας την απαραίτητη υποδομή καθώς και υψηλής ποιότητας ερευνητικό περιβάλλον το οποίο είναι επίσης ελκυστικό και στους επισκέπτες-Ερευνητές από την Ευρώπη και τη Βόρειο Αμερική. Σε αυτό το πλαίσιο, το Κέντρο Πειραματικής Χειρουργικής διοργανώνει και εκτελεί τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια-εργαστήρια με θέμα τη χειρουργική επέμβαση σε μεγάλα ζωικά πρότυπα, τα οποία είναι χρήσιμα για ένα μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, Νοσοκομείων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων.

Παρά το μικρό χρόνο λειτουργίας του το IIBEAA έχει παράξει σημαντικό αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά μεγάλης απήχησης (~150 δημοσιεύσεις, μέσος συντελεστής απήχησης ~8). Παράλληλα έχει επιτύχει εξαιρετική απόδοση στην προσέλκυση και τη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων από την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή ένωση, τις ΗΠΑ και άλλες πηγές.  Από την ίδρυσή του, έχει συμμετάσχει συνολικά σε 22 Ερευνητικά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERC, FP6, FP7, Life Science priority and Marie Curie mobility projects) και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Εκτός από τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα, η έρευνα στο ΙΙΒΕΑΑ επιχορηγείται και από άλλες διεθνείς πηγές, όπως το AICR, Leukemic and Lymphoma Society of America, Juvenile Diabetes Research Foundation, Parkinson’s Disease Foundation, Michael J. Fox Foundation, March of Dimes, NIH, Human Frontier Science Foundation, NIH, καθώς και από Φαρμακευτικές και Βιοτεχνολογικές Εταιρείες.

Η ερευνητική δραστηριότητα στο ΙΙΒΕΑΑ υποστηρίζεται από σύγχρονες υποδομές προηγμένης τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, λειτουργεί μεταξύ άλλων μονάδα γονιδιωματικής και μεταγονιδιωματικής ανάλυσης μικροσυστοιχιών DNA (Affymetrix Gene Chip Fluidics Station, Gene Machines Omni Grid και Scan Array Express Microarray Scanner), και το υπό εγκατάσταση cluster υπολογιστών βιοπληροφορικής ανάλυσης που θα περιλαμβάνει 80 επεξεργαστές Intel-Xeon (160GB RAM total) και 10 TeraBytes αποθηκευτικό χώρο.  Στην πλήρως εξοπλισμένη μονάδα πρωτεομικής περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων Matrix-assisted laser desorption-ionization tandem time-of-flight mass spectrometer (MALDI-TOF-TOF) with high-throughput protein identification capabilities, Liquid chromatography-quadruple ion trap tandem mass spectrometry with nano-electrospray interface (LC-nESI-QIT MSN), and liquid chromatography- Quadruple time-of-flight tandem mass spectrometry with nESI interface (LC-nESI-QqTOF MS-MS), ενώ η μονάδα φαρμακολογίας διαθέτει Liquid Chromatography- Tandem mass spectrometry (triple quadrupole hybrid with linear ion trap) system with Ion Spray interface (LC-MS/MS).  

Το ΙΙΒΕΑΑ διαθέτει επίσης κυτταρόμετρα ροής (flow cytometers), συσκευές διαλογής κυττάρων (cell sorter), laser microdissector καθώς και σύγχρονη μονάδα απεικονιστικής βιολογίας που περιλαμβάνει συνεστιακό μικροσκόπιο, deconvolution microscope (μικροσκόπιο ψηφιακής αναδιάταξης), 10 μικροσκόπια φθορισμού και μικροσκόπιο απεικόνισης ασβεστίου (PTI).  Στη μονάδα ποσοτικής μοριακής βιολογίας περιλαμβάνονται 3 Real Time PCR, και Typhoon Phosphoimager.  Στο ΙΙΒΕΑΑ λειτουργούν επίσης πλήρως εξοπλισμένες μονάδες δημιουργίας διαγονιδιακών μυών, ιστολογίας και ηλεκτροφυσιολογίας (patch clumping) όπως και σύγχρονη υποδομή βιοπληροφορικής ανάλυσης.  Επίσης, το ΙΙΒΕΑΑ διαθέτει μία προηγμένης τεχνολογίας Μονάδα Ζωικών Προτύπων με ατομικά αεριζόμενους κλωβούς (individually ventilated cages) που έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν 20.000 μύες και άλλα ζωικά πρότυπα. Όλες οι Μονάδες Υποστήριξης διευθύνονται από ειδικούς επιστήμονες και τα έξοδα λειτουργίας τους καλύπτονται από τον ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Εκτός από τις Μονάδες Υποστήριξης, η Κλινική Έρευνα στο ΙΙΒΕΑΑ επικουρείται από τη Μονάδα Πειραματικής Χειρουργικής, η οποία υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες χειρουργικής επέμβασης καθώς και της μετεγχειριτικής παρακολούθησης. Η κτηνιατρική επίβλεψη προσφέρεται σε καθημερινή βάση και έχει πιστοποιηθεί από Ευρωπαϊκές και Εθνικές Επιτροπές. Τέλος, το Κέντρο Κλινικής Έρευνας διαθέτει ημερήσια κλινική με 6 κλίνες, εξειδικευμένη στις καρδιαγγειακές παθήσεις, τα μεταβολικά νοσήματα, τις παθήσεις του αίματος και τις κακοήθεις ασθένειες και υποστηρίζεται από το αναγκαίο ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό και την απαραίτητη ερευνητική και κλινική υποδομή, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων Μονάδος Ποζιτρονικής Τομογραφίας (PET-CT), Μονάδος Υπερηχογραφίας Καρδιάς (stress echo, M-mode, 2D, PWD, CWD, Colour Doppler, TVI/TDI), Μονάδος Ελέγχου Κοπώσεως κατά την καρδιαγγειακή άσκηση, κτλ.

Το ΙΙΒΕΑΑ επεκτείνει τη δραστηριότητά του στη μεταφραστική έρευνα, με τη δημιουργία μίας νέας Μονάδος Ζωικών Προτύπων (80.000 μύες) και της Ελληνικής Εθνικής Βιοτράπεζας. Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα αναπτυχθούν σε ένα νέο κτίριο 22.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο θα αρχίσει να κατασκευάζεται στο άμεσο μέλλον.