Biomedical Research Foundation Academy Of AthensAcademy Of Athens
Procurement
Procurement Contracts

Προμήθεια Υπερυπολογιστικού Σύστηματος Ανάλυσης Γονιδιωμάτων

  • Tender submission deadline 10/10/2017, 23:59
    Opening of tender 16/10/2017, 10:00

Proc. Number: 2515/2017
Budget: €350.000,00 (not incl. VAT)
File Type / KB
pdf / 2.77 MB
17PROC001892136.pdf
pdf / 94.74 kB
espd-request (2).pdf

Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί και θα είναι διαθέσιμη για λήψη στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στην ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. http://www.bioacademy.gr/procurement.