Biomedical Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας ΑθηνώνΑκαδημία Αθηνών
Νέα :86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, 
συμμετέχει στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ)
10-18 Σεπτεμβρίου 2022

8 Σεπτεμβρίου 2022

 

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, συμμετέχει στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) που θα διεξαχθεί από τις 10 έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2022. Το ΙΙΒΕΑΑ θα βρίσκεται στο Περίπτερο 7, stand 7 στον ενιαίο χώρο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).

Εξειδικευμένο ερευνητικό προσωπικό του ΙΙΒΕΑΑ θα παρευρίσκεται στον χώρο του περιπτέρου καθ’ όλη της διάρκεια της έκθεσης, για να πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τις υπάρχουσες αλλά και τις μελλοντικές δραστηριότητες του Ιδρύματος.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ & GENOME OF GREECE PROJECT (GOG)
To IIBEAA πρωτοπορεί στην μετάβαση στην εποχή της Ιατρικής Ακριβείας, δηλαδή σε μία ολοκληρωμένη, αναδυόμενη προσέγγιση για την πρόληψη και θεραπεία ασθενειών. Η ανέγερση του νέου κτηρίου Ιατρικής Ακριβείας 23.000μ2 μέσω ΣΔΙΤ ( στη 2η φάση της προκήρυξης του) και η ίδρυση το 2015 και λειτουργία του μοναδικού έως σήμερα στην Ελλάδα, υπερσύγχρονου Κέντρου Γονιδιωματικής στο ΙΙΒΕΑΑ συνιστούν κρίσιμους, συνεκτικούς κρίκους που αποκαλύπτουν την ορθολογικά σχεδιασμένη, πολυετή δέσμευση του ΙΙΒΕΑΑ στην  υλοποίηση της Ιατρικής Ακριβείας προς όφελος των Ελλήνων πολιτών και με διακριτό αποτύπωμα στη διεθνή Οικονομία και Κοινωνία της Γνώσης. Στην ίδια κατεύθυνση,  το IIBEAA συντονίζει την εθνική συμμετοχή στα πλαίσια του  «Genome of Greece Project» (GoG)  που αντιπροσωπεύει τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Genome of Europe Project (GoE), στοχεύοντας την αλληλούχιση και ολοκληρωμένη ψηφιοποίηση 16.865 γονιδιωμάτων αντιπροσωπευτικών, στρωματοποιημένων δειγμάτων  του Ελληνικού πληθυσμού, ως τμήματος ενός Ευρωπαϊκού αποθετηρίου 500.000 ανθρώπινων γονιδιωμάτων. Το GoG δημιουργεί μια μοναδική εθνική υποδομή Ιατρικής Ακριβείας,  έναν διαθεματικό κόμβο αριστείας για την προσέλκυση επιστημόνων υψηλής στάθμης, συνδέοντας άμεσα τις βιοϊατρικές επιστήμες με την τεχνολογική ανάπτυξη και την Καινοτομία.

ΤΡΟΦΟΜΙΚΗ
Το Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας-Τροφομικής του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ),  παρουσιάζει την καινοτόμο μεθοδολογία που εφαρμόζει, η οποία επιτρέπει τον ακριβή ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των συστατικών των υγρών/στερεών τροφίμων, συμπληρωμάτων διατροφής, ζωοτροφών και πρώτων υλών. Η μεθοδολογία έχει αναπτυχθεί στο ΙΙΒΕΑΑ, εφαρμόζεται κατ αποκλειστικότητα στο Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας-Τροφομικής και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα ανεξαιρέτως τα τρόφιμα (Αρ. Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας: 1009198). Η Τροφομική, περιλαμβάνει το σύνολο των αναλύσεων που βασιζόμενες στη φασματομετρία μάζας, οδηγούν στην ταυτοποίηση της ολότητας των πρωτεϊνών, πεπτιδίων, μεταβολητών, λιπιδίων κ.α. ενός τροφίμου, τα οποία συνδυαζόμενα δημιουργούν το "τροφομικό αποτύπωμα" του. To τροφομικό αποτύπωμα είναι μοναδικό για κάθε τρόφιμο όπως είναι το «DNA» στους ανθρώπους. Στο Εργαστήριο  Βιοτεχνολογίας-Τροφομικής πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά ο χαρακτηρισμός του συνόλου των πρωτεϊνών του τυριού «ΦΕΤΑ». Το Εργαστήριο έχει αναπτύξει πρότυπη μέθοδο ελέγχου νοθείας στο τυρί «ΦΕΤΑ» (Αρ.Μητ. ΟΠΙ 2913).  Η εν λόγω μέθοδος εφαρμόζεται για την πιστοποίηση τυροκομικών προϊόντων ως «ΦΕΤΑ» και τον έλεγχο νοθείας σε Πιλοτικό Πρόγραμμα Συνεργασίας μεταξύ του ΙΙΒΕΑΑ και του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).


Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΕΛΤΟΠΑ)
Παρουσίαση ACB-GEL : Παραγωγή, διάθεση και εφαρμογή προϊόντος γέλης (gel) αιμοπεταλίων από ομφαλοπλακουντιακό αίμα σε ασθενείς με διαβητικό πόδι. Συντονιστής του έργου είναι η Ελληνική Τράπεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΕΛΤΟΠΑ) του ΙΙΒΕΑΑ.

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) αποτελεί χρόνια μεταβολική διαταραχή, λαμβάνοντας διαστάσεις επιδημίας. Ο ΣΔ και οι επιπλοκές του αποτελούν αιτία θανάτου για 5 εκατομμύρια ασθενείς από 20-79 ετών κάθε χρόνο και αποτελεί το 14.5% όλων των αιτιών θανάτου παγκοσμίως. Το διαβητικό πόδι αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές επιπλοκές του σακχαρώδους διαβήτη, επιβαρύνει τα Εθνικά Συστήματα Υγείας και ευθύνεται για περισσότερους από 1.000.000 ακρωτηριασμούς ετησίως σε παγκόσμια κλίμακα. Από το 2018, η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΕΛΤΟΠΑ) του ΙΙΒΕΑΑ σε συνεργασία με τη Β’ Προπαιδευτικη Παθολογικη Κλινική Πανεπιστήμιου Αθηνών / Αγγειοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αττικόν, χορηγεί σε ασθενείς με διαβητικό πόδι τη γέλη αιμοπεταλίων. Το παρόν πρωτόκολλο, περιλαμβάνει την εφαρμογή της γέλης αιμοπεταλίων στο διαβητικό πόδι ανά 3 ημέρες για έναν μήνα και αξιολόγηση της επιδιόρθωσης της βλάβης ανά 2 εβδομάδες. Η γέλη αιμοπεταλίων προερχόμενη από μονάδες ΟΠΑ, συνέβαλλε καθοριστικά στη μείωση του μεγέθους της βλάβης, προφυλάσσοντας με αυτό τον τρόπο τον ασθενή από οποιαδήποτε μορφής μόλυνσης. Παράλληλα, το συγκεκριμένο βιολογικό προϊόν, είχε σημαντική επίδραση στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών.

Φαρμακοκινητικες Μελέτες Και Μελέτες Βιομετατροπης Φαρμάκων : Εργαστήριο Φαρμακολογίας Και Φαρμακοτεχνολογιας. Προκλινικές μελέτες για την ανάπτυξη φαρμάκων και νέων φαρμακοτεχνικών μορφών, καθώς και μελέτες βιοϊσοδυναμίας, οι οποίες μπορούν συμβάλλουν σημαντικά για τη χώρα σε τομείς, όπως η καινοτομία και η απασχόληση επιστημονικού προσωπικού.

Αναπτυξιακή &  Αναγεννητική Βιολογία
Το εργαστήριο 'Zebrafish Μοντέλα Ανθρώπινων Νόσων', επικεντρώνεται στην αναπτυξιακή και αναγεννητική βιολογία και συγκεκριμένα στην μελέτη της ανάπτυξης και αναγέννησης της καρδιάς. Η καρδιά είναι το πρώτο όργανο που λειτουργεί και είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη ενός υγειούς εμβρύου. Οι συγγενείς καρδιοπάθειες είναι από τις πιο συχνές καρδιακές ανωμαλίες και συμβάλλουν σε σημαντικό ποσοστό στην εμβρυική και παιδική θνητότητα. Για την μελέτη των μηχανισμών που καθορίζουν την φυσιολογική ανάπτυξη της καρδιάς αλλά και για να αναγνωρίσουμε αυτούς που οδηγούν στην εμφάνιση παθολογικών συνθηκών, χρησιμοποιούμε το zebrafish (Danio rerio), ένα μικρό τροπικό ψάρι. Τα zebrafish χαρακτηρίζονται ως οι πρωταθλητές της αναγέννησης, καθώς έχουν την ικανότητα να αναγεννούν διάφορους ιστούς και όργανα, όπως η καρδιά. Αυτό τους το χαρακτηριστικό, που απουσιάζει από τον άνθρωπο, μας επιτρέπει να ερευνήσουμε και να κατανοήσουμε τις πολύπλοκες βιολογικές διαδικασίες που συμβαίνουν κατά την αναγέννηση και να τις χρησιμοποιήσουμε για την ανάπτυξη θεραπευτικών προσεγγίσεων  για τον άνθρωπο.

Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης στο stand του IIBEAA, οι ερευνητές θα παρουσιάσουν ειδικό εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση της θεραπείας καρδιολογικών ασθενειών με την βοήθεια του zebrafish. Tο κοινό θα έχει τη δυνατότητα να  έρθει σε επαφή όπως ακριβώς συμβαίνει σε ένα εργαστήριο, με στερεοσκόπιο και με μικροσκόπιο για Smartphone.

Οι εκδηλώσεις θα μεταδίδονται μέσω live streaming από το κανάλι Facebook της ΓΓΕΚ https://www.facebook.com/GSRI.gsri.gr/, από την ιστοσελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ http://www.amna.gr/video-services/544357/Live%20 Streaming και σε ελεύθερη θέαση από το κανάλι του ΑΠΕ-ΜΠΕ στο YouTube https://www.youtube.com/user/AMNAwebTV
Δείτε το δελτίο τύπου της ΓΓΕK και τα σχετικά αρχεία εδώ: https://gsri.gov.gr/erevna-kai-kainotomia-stin-86i-diethni-ekthesi-thessalonikis-10-18-septemvriou-2022-periptero-7-stand-5/