Biomedical Research Foundation Academy Of AthensAcademy Of Athens
News :Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Από την Ομιλία και την συμμετοχή της Ζωής Κούρνια, Ερευνήτρια Β' ΙΙΒΕΑΑ, στο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Η 2η Ενότητα του Αναπτυξιακού Συνεδρίου ήταν αφιερωμένη στην "Έξυπνη Ευρώπη- Καινοτόμος και έξυπνος οικονομικός μετασχηματισμός" . Στο πάνελ Μανώλης Δερμιτζάκης, Ζωή Κούρνια, Πέτρος Σουκουλιάς, συντονιστής Λεωνίδας Χριστόπουλος

Τα κύρια σημεία της ομιλίας της :

 • Το ΙΙΒΕΑΑ, οι ερευνητικές του δραστηριότητες και πώς ένα ερευνητικό κέντρο πανεπιστήμιο παράγει καινοτομίες που μπορούν να είναι μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας
 • Πώς οι Νεοφυείς Επιχειρήσεις στην Ελλάδα μπορούν και αυτές εφαρμόζοντας καινοτόμες τεχνολογίες να εμφανίσουν ταχεία ανάπτυξη και ναà προσεγγίζουν άμεσα και επεκτείνονται στην παγκόσμια αγορά με ανταποδοτικά οφέλη για την ελληνική οικονομία
 • Τους λόγους για τους οποίους υπάρχει υστέρηση  σε απορροφητικότητα των κονδυλίων:
  • γραφειοκρατία και απαίτηση εγγυητικών από τις νεοφυείς επιχειρήσεις που δεν έχουν κεφάλαια,
  • τεράστιες καθυστερήσεις στην αρχική αξιολόγηση, αλλά και στην ενδιάμεση αξιολόγηση,
  • αποσπασματική χρηματοδότηση χωρίς συνέχεια,
  • απουσία δομών μεταφοράς τεχνολογίας στα ΕΚ / Πανεπιστήμια / ΜΜΕ
  • απουσία τεχνογνωσίας για την κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας,
  • εκροή αξιολόγου ερευνητικού δυναμικού από την Ελλάδα  & πρακτικά μη εφικτή η εισροή δυναμικού  από άλλες χώρες λόγω γραφειοκρατίας (πχ ένας Γάλλος πρέπει να περάσει ΔΟΑΤΑΠ για να προσληφθεί στο ΙΙΒΕΑΑ).

Τo ΙΙΒΕΑΑ συνδυάζει πολύ αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό και φυσικά έχει επωφεληθεί από τα Συγχρηματοδοτούμενα έργα, Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και επενδυτικά ταμεία: ΕΣΠΑ και τις ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις. Οι ερευνητικές υποδομές του είναι η πλατφόρμα προκλινικών μελετών, πειραματική χειρουργική, ημερήσια κλινική/καρδιολογία, ΙΙΒΕΑΑ-Σωτηρία - Κλινική Μονάδα, Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος, PET/CT. Η έρευνα και οι υπηρεσίες αποσκοπούν στην προσφορά στην κοινωνία πχ  με μελέτες βιοισοδυναμίας γενοσήμων/κλινικές μελέτες, εξετάσεις του καρδιαγγειακού συστήματος, βλαστικά και μεσεγχυματικά κύτταρα, εξετάσεις PET/CT, πατέντες, μοριακές εξετάσεις γονιδιωματικής.

 
 

Το ΙΙΒΕΑΑ κατάφερε  να αυτοχρηματοδοτείται στο 90% του συνόλου του προϋπολογισμού του λαμβάνοντας μόνο 10% κρατική επιχορήγηση μέσω εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών που προσφέρει (PET scan, κλινικές μελέτες, πλατφόρμα Προκλινικών Δοκιμών, μοριακές εξετάσεις και χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα ή ιδιωτικές επιχορηγήσεις).

Το ΙΙΒΕΑΑ έχει πρωτοστατήσει για τη δημιουργία και λειτουργία μονάδας Ιατρικής Ακριβείας στο πλαίσιο των εμβληματικών δράσεων των υπουργείων Ανάπτυξης και Υγείας. Το σωστό φάρμακο, στο σωστό ασθενή για τη σωστή ασθένεια, τη σωστή στιγμή στη σωστή δόση -> Μείωση κόστους της περίθαλψης και πιο σημαντικά την καλύτερη περίθαλψη και πρόγνωση του ασθενή. Λάβαμε το ΕΣΠΑ Ερευνώ Καινοτομώ Δημιουργώ για προκλινικες δοκιμές υποψήφιων φαρμάκων κατά του παγκρεατικού καρκίνου με μεγάλη επιτυχία και U.S. Patent No. 10,287,294 GRANTED.

Αυτή τη σύνδεση ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ έχει ξεκινήσει και την κάνει πράξη το ΙΙΒΕΑΑ με τη Μονάδα Ιατρικής Ακριβείας και το νέο κτίριο που εγκρίθηκε με την υπογραφή της συμβάσης Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στο οποίο θα υλοποιούνται   με τη συνεργασία της Ελληνικής Φαρμακευτικής Βιομηχανίας, Νοσοκομείων και  Πανεπιστήμιων της χώρας.

 • Ψηφιακή Ιατρική και Ιατρική Συστημάτων
 • Ελληνική Τράπεζα Βιολογικού Υλικού-BBMRI-GR
 • Πλατφόρμα Προκλινικών Δοκιμών
 • Πλατφόρμα Κυτταρικών Θεραπειών
 • Μονάδα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Κλινικής Γενετικής
 • Χώρος Φιλοξενίας Νεοφυών και άλλων Εταιριών

 

Συνοψίζοντας  απαιτούνται:

 • Δίκαιο, σταθερό και ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ φορολογικό σύστημα
 • Καταπολέμηση γραφειοκρατίας
 • Επιχορήγηση δαπανών για κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων
 • Φορολογικά κίνητρα για Ε & Α
 • Μείωση εργοδοτικών εισφορών για νεοφυείς επιχειρήσεις
 • Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο à δια βίου μάθηση à νέες δεξιότητες
 • Θεσμικό πλαίσιο για ίδρυση spin-off εταιρειών / τεχνολογικών πάρκων
 • Οργανωμένη χρηματοδότηση με συνέχεια και σκοπό (Εθνική Στρατηγική Έρευνας)
 • Προσέλκυση ξένων και εγχώριων επενδύσεων