BRFAA - Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών
Biomedical Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας ΑθηνώνΑκαδημία Αθηνών

Αρχική

Στο Κέντρο Επιπτώσεων του Περιβάλλοντος στην Υγεία (Κ.Ε.Π.Υ.) πραγματοποιούνται μετρήσεις ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και διεξάγονται μελέτες της επίδρασης της ρύπανσης του περιβάλλοντος και των κλιματικών μεταβολών στην ανθρώπινη υγεία σε διαφορετικές κλίμακες από μακροσκοπικές μέχρι και του γονιδιώματος.


Σχήμα 1: Όργανα μέτρησης ατμοσφαιρικών παραμέτρων στο δώμα του ΙΙΒΕΑΑ.

Το Κ.Ε.Π.Υ. περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και το εργαστήριό μας, το οποίο έχει ως κύριο αντικείμενο τη συνεχή παρακολούθηση των φασμάτων της ηλιακής υπεριώδους ακτινοβολίας, της ολικής στήλης του όζοντος και του διοξειδίου του θείου καθώς και τις μετρήσεις αερίων συστατικών και μετεωρολογικών παραμέτρων που έχουν σχέση με το περιβάλλον και την υγεία με επιστημονικά όργανα υψηλής τεχνολογίας.

 

Το εργαστήριο συνεργάζεται με το Παγκόσμιο Κέντρο Χαρτογράφησης Όζοντος του Παγκοσμίου Μετεωρολογικού Οργανισμού του ΟΗΕ και έχει συμμετάσχει στο Εθνικό πρόγραμμα της ΓΓΕΤ με τίτλο «Ανάπτυξη Εθνικού Δικτύου Μέτρησης της Υπεριώδους Ηλιακής Ακτινοβολίας». Όπως είναι γνωστό η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο για τις πλανητικές μεταβολές αλλά και για τις επιπτώσεις της στην υγεία των κατοίκων. Το εργαστήριο έχει συμμετάσχει σε μια σειρά από εθνικές και διεθνείς δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και η δωρεάν διάθεση στον ΑΘΗΝΑ 2004 της χρήσης του δικτυακού τόπου http://lap.physics.auth.gr/uvnet.gr/ για την ενημέρωση των αθλητών και των επισκεπτών σχετικά με τα επίπεδα έκθεσης των αθλητών στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.


Από την έναρξη της λειτουργίας του εργαστηρίου, στις αρχές του 2004, οι ερευνητές του συμμετείχαν σε μια σειρά από διεθνή ευρωπαϊκά ερευνητικά ανταγωνιστικά προγράμματα μεταξύ των οποίων τα CANDIDOZ, QUOBI, SCOUT-O3, QUANTIFY, GEMS, CIRCE, GEOmon, AMFIC, MACC και πρόσφατα το DARECLIMED και το MACC II. Οι ερευνητές του εργαστηρίου έχουν δημοσιεύσει τα αποτελέσματα των ερευνών τους σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με κριτές και συνεργάζονται επιστημονικά με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο του Όσλο, τη Γερμανική Αεροδιαστημική Υπηρεσία (DLR-IPA), το Ινστιτούτο Goddard της NASA καθώς και με άλλα ερευνητικά Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο..

Σχήμα 2: Καπνός πάνω από το ΙΙΒΕΑΑ κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών στην Αθήνα τον Αύγουστο του 2009.

Το Κέντρο έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση τριών σημαντικών διεθνών Συνεδρίων: α) τον Οκτώβριο του 2003 στο ΙΙΒΕΑΑ σε συνεργασία με την Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Ακαδημιών, β) τον Ιούνιο του 2004 το Διεθνές Συμπόσιο Όζοντος στην Κω με τη συμμετοχή 500 περίπου συνέδρων, και γ) το Σεπτέμβριο του 2007 διοργάνωσε μαζί με την Ακαδημία Αθηνών, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, τη Διεθνή Επιτροπή Όζοντος και άλλους διεθνείς Οργανισμούς επιστημονικό Συμπόσιο με την ευκαιρία της επετείου των 20 χρόνων από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ. Και στα τρία συνέδρια συμμετείχαν επιστήμονες τιμηθέντες με βραβείο Nobel.

Τέλος, το Δεκέμβριο του 2009 το εργαστήριο υπέγραψε στη Στοκχόλμη τριμερή Συμφωνία με το Bert Bolin Center του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης και την αναπτυξιακή εταιρεία της Costa Navarino, TEMES S.A., για τη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου κλιματικών και περιβαλλοντικών μεταβολών στην περιοχή Costa Navarino της Μεσσηνίας, με την επωνυμία Navarino Environmental Observatory. Οι δραστηριότητες του Παρατηρητηρίου επικεντρώνονται στην έρευνα των Κλιματικών Μεταβολών και τις επιδράσεις τους στο φυσικό περιβάλλον και τις ανθρώπινες δραστηριότητες στην περιοχή της Μεσογείου. Η πρωτοβουλία στοχεύει στη δημιουργία ενός δυναμικού κόμβου, όπου επιστήμονες από όλο τον κόσμο που ασχολούνται με σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα, θα έχουν τη δυνατότητα διανταλλαγής γνώσεων και ιδεών, και ταυτοχρόνως την ανάπτυξη νέων εργαλείων και μεθόδων επιστημονικής έρευνας.

Εργαστήριο Ζερεφού Σχετικοί Σύνδεσμοι