BRFAA - Biomedical Research Foundation Academy Of Athens
Biomedical Research Foundation Academy Of AthensAcademy Of Athens

Lab Members

 

 

Lab Manager & Technician
Valeria Kaltezioti

Post Doctoral Fellow
Athanasios Stergiopoulos, PhD

PhD Candidates
Daphne Antoniou
Penelope Fouka
Elpinickie Ninou
Dimitris Gkikas
Tina Tsampoula
Artemis Michail

Master's Students
Dora Manolakou
Thomas Giotis