Biomedical Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας ΑθηνώνΑκαδημία Αθηνών
Θέσεις Εργασίας : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόγραμμα της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ

Αθήνα, 27 - 9 -2012
Α.Π. 1842

 

Αναζητούνται στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος Συνεργασία ΙΙ με τίτλο «Pancreatic beta cells functionality and regeneration: the role of liraglutide” (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Χρούσος, Υπεύθυνος Συντονισμού: Α. Χαρώνης) για πρόσληψη 1-3 μεταδιδακτορικοί ερευνητές, 2-4 μεταπτυχιακοί φοιτητές και 1-2 τεχνικοί  για τις ερευνητικές ανάγκες του έργου. Για όλους είναι απαραίτητη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και εμπειρία σε βασικές τεχνικές κυτταρικής και μοριακής βιολογίας. Επί πλέον προσόντα απαιτούνται ανάλογα με το πακέτο εργασίας για το οποίο πρόκειται να προσληφθούν. Η προκήρυξη αναφέρεται στα παρακάτω πακέτα εργασίας (ΠΕ):

  • ΠΕ2, the role of ERp46 in beta cell function με Ερευνητικό Υπεύθυνο τον Δρ. Α. Χαρώνη (acharonis@bioacademy.gr),
  • ΠΕ3, endoplasmic reticulum stress and diabetes: the role of ERdj5, a novel ER chaperone protein με Ερευνητικό Υπεύθυνο τον Δρ. Γ. Σπύρου (giannisspyrou@bioacademy.gr) και
  • ΠΕ4, towards the generation of functional β-cells from human pluripotent stem cells με Ερευνητικό Υπεύθυνο τον Δρ. Α. Γαβαλά (agavalas@bioacademy.gr).

Σύντομες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα αναφερόμενα πακέτα εργασίας μπορεί να ευρεθούν στο κείμενο που ακολουθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν κείμενο εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπου να αναφέρεται και το/τα πακέτο/α εργασίας για το/α οποίο/α  ενδιαφέρονται, βιογραφικό και τηλέφωνα/e-mail δύο τουλάχιστον επιστημόνων που μπορούν να δώσουν συστάσεις, στη Γραμματεία του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Σωρανού Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα, υπόψη Τμήματος Προσωπικού, μέχρι 30 Νοεμβρίου 2012. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Δρ. Α. Χαρώνη (acharonis@bioacademy.gr).

Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μία από τις μεγαλύτερες μάστιγες που απειλούν την υγεία των κοινωνιών του 21ου αιώνα. Υπολογίζεται ότι μέχρι το έτος 2025 θα υπάρχουν περίπου 300 εκατομμύρια διαβητικοί σε όλο τον κόσμο. Ο διαβήτης οδηγεί σε πολλαπλά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα για τον ασθενή και την οικογένειά του. Για το λόγο αυτό ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη βελτιστοποίηση των θεραπευτικών παρεμβάσεων. Κεντρικός στόχος των παρεμβάσεων αυτών είναι η διάσωση και λειτουργικότητα των ινσουλινοπαραγωγών β-κυττάρων του παγκρέατος. 

Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα έχουν αρχίσει να αναδεικνύουν πολλά νέα σηματοδοτικά μονοπάτια και νέους μηχανισμούς κρίσιμους για την επιβίωση, την λειτουργική ακεραιότητα και την αναγέννηση από πρόδρομες μορφές των παγκρεατικών β-κυττάρων. Ειδικές πτυχές αυτών των μονοπατιών και των εμπλεκόμενων μακρομορίων αποτελούν το αντικείμενο έρευνας των Πακέτων Εργασίας (ΠΕ) 2, 3 και 4 του ερευνητικού προγράμματος.

Στο ΠΕ2, θα μελετηθεί ο ρόλος της πρωτείνης ERp46 στη λειτουργία των β-κυττάρων. Ειδικότερα, πως η υπεργλυκαιμία επηρεάζει την έκφραση της ERp46 και της ινσουλίνης, σε συστήματα κυτταροκαλλιεργειών και σε ζωϊκά μοντέλα. Επί πλέον, θα ερευνηθεί εάν μεταβολές στα επίπεδα της πρωτείνης ERp46 μπορεί να ανιχνευθούν σε δείγματα διαβητικών ασθενών.  

Στο ΠΕ3, θα μελετηθεί ο ρόλος της πρωτείνης ERdj5, μιάς νέας τσαπερόνης του ενδοπλασματικού δικτύου, στο επίπεδο του κυτταρικού στρες. Θα μελετηθεί η εμπλοκή της στην επιβίωση ή την απόπτωση των β-κυττάρων και στην παραγωγή ινσουλίνης. Συστήματα κυτταροκαλλιεργειών, ζωϊκά μοντέλα διαβήτη και μοντέλα απάλειψης του γονιδίου της ERdj5 θα χρησιμοποιηθούν στις μελέτες αυτές. 

Στο ΠΕ4, η έρευνα θα εστιασθεί στη δημιουργία λειτουργικών β-κυττάρων από ανθρώπινα πολυδύναμα βλαστικά κύτταρα. Θα μελετηθεί ο ρόλος ειδικών κυτταρικών υποδοχέων στην ωρίμανση παγκρεατικών προγονικών κυττάρων, με τη χρήση γενετικά τροποποιημένων μυών και κατευθυνόμενης διαφοροποίησης πολυδύναμων βλαστικών κυττάρων.

Σε όλες τις παραπάνω διαδικασίες, θα μελετηθεί επίσης ο ρόλος της λιραγλουτίδης, ενός αναλόγου του Πεπτιδίου Αναλόγου του Γλυκαγόνου-1 (GLP-1).

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ

Επιστροφή σε όλες τις θέσεις εργασίας