Biomedical Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας ΑθηνώνΑκαδημία Αθηνών
Τράπεζα Μεσεγχυματικών Κυττάρων

ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ-ΑΝΟΣΟΓΕΝΕΤΙΚΗ
Κυτταρικές Θεραπείες με μη αιμοποιητικά κύτταρα
Τράπεζα Μεσεγχυματικών Κυττάρων IIBEAA

Tα στελεχιαία κύτταρα (Stem Cells, SCs), που ανευρίσκονται σε όλους σχεδόν τους πολυκυττάριους οργανισμούς, αποτελούν τελευταία δυνητική πηγή νέων θεραπειών για την αντιμετώπιση νοσημάτων που δεν είχαν μέχρι σήμερα καμιά θεραπευτική προσέγγιση. Σημαντική κατηγορία στον τομέα αυτό είναι τα Μεσεγχυματικά Στελεχιαία Κύτταρα (Mesenchymal Stem Cells, MSCs) ή κύτταρα του στρώματος του μυελού των οστών.

Η δυνατότητα απομόνωσης και καλλιέργειας μεσεγχυματικών κυττάρων από το μυελό των οστών, από την ομφαλική φλέβα, τη βαρτόνειο γέλη (Wharton’s jelly), καθώς και από το λίπος, ήταν το κίνητρο για τη δημιουργία της Τράπεζας Μεσεγχυματικών Κυττάρων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Τι είναι τα Μεσεγχυματικά στελεχιαία κύτταρα (MSCs);

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των μεσεγχυματικών κυττάρων του ομφαλίου λώρου;

Ποια είναι η δυνητική χρησιμότητα των Μεσεγχυματικών Κυττάρων;

Τι δυνατότητα παρέχει σήμερα το ΙΙΒΕΑΑ αναφορικά με τις κυτταρικές θεραπείες με μη αιμοποιητικά κύτταρα;

Για ποιο λόγο να προχωρήσω σε φύλαξη ιστού ομφαλίου λώρου;

Πώς μπορώ να ενημερωθώ για την φύλαξη ιστού ομφαλίου λώρου και να προμηθευτώ τον απαραίτητο εξοπλισμό;

Πώς και πότε γίνεται η μεταφορά και παράδοση του τμήματος του ομφαλίου λώρου;


Τι είναι τα Μεσεγχυματικά στελεχιαία κύτταρα (MSCs);

Τα «μεσεγχυματικά πολυδύναμα προγονικά κύτταρα» είναι πολυδύναμα μη-αιμοποιητικά κύτταρα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιούνται σε οστεοκύτταρα, χονδροκύτταρα, λιποκύτταρα, τενοντοκύτταρα, μυοκύτταρα και αστροκύτταρα. Επίσης, τα κύτταρα αυτά παρέχουν στα αιμοποιητικά πολυδύναμα προγονικά κύτταρα το απαραίτητο υπόστρωμα για την ανανέωση και διαφοροποίησή τους. Τέλος τα μεσεγχυματικά κύτταρα απομονώνονται από το μυελό των οστών, από το λίπος και με μεγάλη επιτυχία από τον ομφάλιο λώρο.

αρχή της σελίδας


Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των μεσεγχυματικών κυττάρων του ομφαλίου λώρου;

  • Απομονώνονται εύκολα από τη βαρτόνειο γέλη του ομφαλίου λώρου.
  • Μπορούν να καλλιεργηθούν στο εργαστήριο για να αυξηθεί ο αριθμός τους, γεγονός που αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση ακόμη και με τα αιμοποιητικά κύτταρα, των οποίων ο πολλαπλασιασμός στο εργαστήριο είναι δύσκολος.
  • Ο χρόνος καλλιέργειας των μεσεγχυματικών κυττάρων από τη βαρτόνειο γέλη είναι σύντομος.
  • Μπορούν να καταψυχθούν σε υγρό άζωτο και διατηρούν την ικανότητα καλλιέργειάς τους μετά την απόψυξη, καθώς και την ικανότητα τους να διαφοροποιούνται σε διάφορους άλλους κυτταρικούς πληθυσμούς.
  • Η ιδιότητα των μεσεγχυματικών κυττάρων, να μπορούν να πολλαπλασιάζονται στο εργαστήριο, αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση ακόμη και με τα αιμοποιητικά κύτταρα ενώ στα χέρια των ερευνητών αποτελεί μια πολύτιμη «πρώτη ύλη» για περαιτέρω έρευνα.
  • Έχουν ενδεχομένως αντιφλεγμονώδη δράση, ενώ παράλληλα μπορούν να συμβάλλουν στην αναγέννηση των ιστών.

αρχή της σελίδας

Ποια είναι η δυνητική χρησιμότητα των Μεσεγχυματικών Κυττάρων;

  1. Αναγεννητική θεραπεία ιστών, όπως η ανάπλαση χόνδρων σε μετατραυματικές βλάβες.
  2. Θεραπεία εκφυλιστικών ή φλεγμονωδών νοσημάτων.

αρχή της σελίδας

 

Τι δυνατότητα παρέχει σήμερα το ΙΙΒΕΑΑ αναφορικά με τις κυτταρικές θεραπείες με μη αιμοποιητικά κύτταρα;

Προσωπική-οικογενειακή φύλαξη ιστού Ομφαλίου Λώρου για μελλοντική απομόνωση μεσεγχυματικών κυττάρων, εφόσον απαιτηθεί από το θεράπων ιαττρό. Απομόνωση και έκπτυξη μεσεγχυματικών στελεχιαίων κυττάρων από πηγές όπως ο Μυελός των Οστών και το Λίπος (ιστοτεμάχιο λίπους ή λιποαναρρόφηση). Η όλη επεξεργασία των δειγμάτων πραγματοποιείται σε 'Καθαρά Δωμάτια' (Clean Rooms) που ακολουθούν τους κανόνες της Ορθής Προπαρασκευαστικής Πρακτικής (Good Manufacturing Practice, GMPs).

αρχή της σελίδας


Για ποιο λόγο να προχωρήσω σε φύλαξη ιστού ομφαλίου λώρου;

Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας του ιστού του ομφαλίου λώρου σε μεσεγχυματικά κύτταρα, τα οποία μελλοντικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση σοβαρών νοσημάτων και ασθενειών.

αρχή της σελίδας

 

Πώς μπορώ να ενημερωθώ για την φύλαξη ιστού ομφαλίου λώρου και να προμηθευτώ τον απαραίτητο εξοπλισμό;

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει μόνο ένα φιαλίδιο τύπου FALCON το οποίο θα παραλάβετε από την ενημέρωση μαζί με μια σύμβαση (εις διπλούν).

Για τους κατοίκους εντός Αττικής: Η ενημέρωση και η προμήθεια του φιαλιδίου πραγματοποιείται στο ισόγειο του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών χωρίς ραντεβού Τετάρτη απόγευμα στις 16:00,  παράλληλα με την ενημέρωση για την Δωρεά Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος .

Ο εξοπλισμός συλλογής Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος παραδίδεται μετά την 24η εβδομάδα κύησης κατόπιν προσωπικής συνέντευξης της Μητέρας Δότριας στην αίθουσα σεμιναρίων του ΙΙΒΕΑΑ. Για το λόγο αυτό παρακαλείσθε να προσέρχεσθε 20 λεπτά πριν την έναρξη της ενημέρωσης. Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας της Μητέρας Δότριας, τότε ΜΟΝΟ ο ΣΥΖΥΓΟΣ μπορεί να παραλάβει τον εξοπλισμό.

Για τους κατοίκους εκτός Αττικής: Για όσους αδυνατούν να προσέλθουν στο ΙΙΒΕΑΑ, η ενημέρωση πραγματοποιείται από τηλεφώνου και ο εξοπλισμός συλλογής αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με χρέωση του παραλήπτη. Επιπλέον, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της επαρχίας η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος παρέχει τη δυνατότητα διαδικτυακής ενημέρωσης (http://hcbb.bioacademy.gr/diadiktiaki-enimerosi)

αρχή της σελίδας

 

Πώς και πότε γίνεται η μεταφορά και παράδοση του τμήματος του ομφαλίου λώρου;

Η παράδοση του φιαλιδίου με το τμήμα του Ομφαλίου λώρου θα πρέπει να γίνεται εντός των πρώτων 48 ωρών και όχι πέρα των 72 ωρών.  Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται το βιολογικό υλικό να μη γίνεται αποδεκτό.

Εάν η παράδοση δεν είναι άμεση (αμέσως μετά τον τοκετό) θα πρέπει να φυλάσσεται σε ψυγείο (όχι κάτω από τους 4°C).

Η σύμβαση που συνοδεύει το δείγμα θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη είς διπλούν. Μετά την κατάθεση του χρηματικού ποσού οι γονείς παραλαμβάνουν: Tην μια σύμβαση υπογεγραμμένη, απόδειξη πληρωμής και βεβαίωση κρυοκατάψυξης ιστού ομφαλίου λώρου του παιδιού τους.

Η παράδοση του δείγματος γίνεται από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8:30 έως 15:00, Σαββατοκύριακα και Αργίες από 10:00 έως 14:00 στον χώρο της ΙΒΕΤ.

αρχή της σελίδας