Biomedical Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας ΑθηνώνΑκαδημία Αθηνών
Φαρμακολογία & Φαρμακοτεχνολογία

Το Εργαστήριο Φαρμακολογίας – Φαρμακοτεχνολογίας του ΙΙΒΕΑΑ, ανήκει στο Κέντρο Βασικής Έρευνας και δημιουργήθηκε με σκοπό να αναπτύξει νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις, να ερευνήσει τους μηχανισμούς της φαρμακολογικής δράσης και να εξετάσει τις επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων στους ζωντανούς οργανισμούς σε κυτταρικό, μοριακό και βιοχημικό επίπεδο.
Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην προ-κλινική και κλινική αξιολόγηση φαρμάκων και να συνεργαστούμε με τις φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές εταιρείες, τους φορείς δημόσιας υγείας, τις δημόσιες αρχές, τα ερευνητικά κέντρα και τα Πανεπιστήμια.

Υπηρεσίες του Εργαστηρίου Φαρμακολογίας & Φαρμακοτεχνολογίας

Τι είναι η φαρμακοκινητική, οι μελέτες ADME και η βιοϊσοδυναμία;

Τεχνογνωσία, δυνατότητες και υποδομές του Εργαστηρίου Φαρμακολογίας & Φαρμακοτεχνολογίας του ΙΙΒΕΑΑ

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις της Ερευνητικής Ομάδας

Στοιχεία Επικοινωνίας  
 


Υπηρεσίες του Εργαστηρίου Φαρμακολογίας & Φαρμακοτεχνολογίας

 • Φαρμακοκινητική (PK) φαρμάκων σε προ-κλινικό και κλινικό στάδιο
 • Μεταβολισμός φαρμάκων (in vivo και in vitro)
 • Μελέτες βιοκατανομής φαρμάκων (εγκεφαλική διείσδυση, ανάλυση όγκων κλπ)
 • Μελέτες βιοδιαθεσιμότητας και βιοϊσοδυναμίας
 • Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση φαρμάκων σε βιολογικά υγρά και ιστούς
 • Βιοδιαθεσιμότητα βιοενεργών συστατικών φυσικών προϊόντων και τροφίμων
 • Ποσοτικός προσδιορισμός βιοδεικτών (πεπτίδια, πολυπεπτίδια, ορμόνες, λιπίδια μεσολαβητές κλπ) σε διάφορα βιολογικά υγρά και ιστούς

αρχή της σελίδαςΤι είναι η φαρμακοκινητική, οι μελέτες ADME και η βιοϊσοδυναμία;

 • Φαρμακοκινητική είναι ο καθορισμός της πορείας που ακολουθούν οι φαρμακευτικές ουσίες μετά τη χορήγηση τους σε ένα ζωντανό οργανισμό.
 • Οι μελέτες βιοδιαθεσιμότητας καθορίζουν το ρυθμό και το βαθμό με τον οποίο το ενεργό συστατικό ή η ενεργή ομάδα από ένα φαρμακευτικό προϊόν εισέρχονται στην συστεμική κυκλοφορία και γίνονται διαθέσιμα στο τόπο δράσης τους.
 • Η μελέτη της Απορρόφησης, Κατανομής, Μεταβολισμού, Απέκκρισης (ADME testing) χρησιμοποιείται για να καθοριστούν οι ιδιότητες φαρμακευτικών ουσιών ώστε να επιτευχθεί η ανακάλυψη και ανάπτυξη φαρμάκων.
 • Η βιοϊσοδυναμία ενός γενόσημου φαρμακευτικού προϊόντος επιτυγχάνεται εάν η βιοδιαθεσιμότητα του ενεργού συστατικού δεν είναι στατιστικά σημαντικά διαφορετική από αυτή του προϊόντος αναφοράς, όταν χορηγηθούν στην ίδια γραμμομοριακή (molar) δόση.

αρχή της σελίδαςΤεχνογνωσία, δυνατότητες και υποδομές του Εργαστηρίου Φαρμακολογίας & Φαρμακοτεχνολογίας του ΙΙΒΕΑΑ 

 • Διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005.*
 • Λειτουργεί σύμφωνα με τις Αρχές Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (ΟΕΠ–GLP).
 • Εξοπλισμένο με την τεχνολογία αιχμής (State of the Art) στην υγρή χρωματογραφία-ιονισμό ηλεκτροψεκασμού–συζευγμένη φασματομετρίας μάζας ένα υβριδικό σύστημα τριπλού τετράπολου-παγίδας ιόντων (LC/ESI-MS/MS).
 • Σύστημα υγρής χρωματογραφίας νανοροών (nano-LC) συζευγμένο με πηγή ηλεκτροψεκασμού για νανοροές (nano-ESI).
 • Όλος ο εξοπλισμός είναι πιστοποιημένος και βαθμονομημένος από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ή από το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του ΙΙΒΕΑΑ.
 • Υπολογιστικό σύμπλεγμα υψηλής ισχύος που δίνει στους χρήστες υπολογιστική ισχύ 116 επεξεργαστών (CPUs) και μεγάλο αριθμό GPUs.
 • Εμπειρία σε πρωτόκολλα in vitro μεταβολισμού (ηπατικά μικροσώματα, νεφρικές μεμβράνες, κυτταροκαλλιέργειες).
 • Στενή συνεργασία με τον οίκο πειραματόζωων του ΙΙΒΕΑΑ που επιτρέπει το βέλτιστο συντονισμό της προετοιμασίας των φαρμακευτικών παρασκευασμάτων, της χορήγησης τους και της βιοανάλυσης.
 • Όλα τα μέλη του εργαστηρίου και ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας έχουν εκπαιδευθεί εκτενώς στις τεχνικές βιοανάλυσης φαρμάκου, στις πρακτικές κατά ISO και GLP και έχουν εξαιρετική επιστημονική κατάρτιση.
  *Πεδίο διαπίστευσης κατά EN ISO/IEC 17025:2005: Ποσοτικός προσδιορισμός του φάρμακου leuprolide σε πλάσμα, με μέθοδο LC-MS/MS

αρχή της σελίδαςΑντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις της Ερευνητικής Ομάδας

 • Tamvakopoulos C, Dimas K, Sophianos ZD, Han Z, Wyche JH, Pantazis P (2007). Metabolism and anticancer activity of the curcumin analogue, dimethoxycurcumin. Clin Cancer Res 13(4):1269-1277.
 • Tamvakopoulos C (2007). Mass spectrometry for the quantification of bioactive peptides in biological fluids. Mass Spectrom Reviews 26 (3):389-402.
 • Sofianos ZD, Katsila T, Kostomitsopoulos N, Balafas V, Matsoukas J, Tselios T, Tamvakopoulos C (2008). Pharmacokinetics and In Vitro Metabolism of Leuprolide in Mice - Mass Spectrometry Based Evaluation of Efficacy and Toxicity. J Mass Spectrom 43(10):1381-1392.
 • Siskos AP, Katsila T, Balafas E, Kostomitsopoulos N, Tamvakopoulos C (2009). Simultaneous Absolute Quantification of the Glucose-Dependent Insulinotropic Polypeptides GIP1-42 and GIP3-42 in Mouse Plasma by LC/ESI-MS/MS: Preclinical Evaluation of DP-IV Inhibitors. J Proteome Res 8(7): 3487-3496.
 • Anderson R, Franch A, Castell M, Pérez-Cano FJ, Bräuer R, Pohlers D, Gajda M, Siskos AP, Katsila T, Tamvakopoulos C, Rauchhaus U, Panzner S, Kinne RW (2010). Liposomal encapsulation enhances and prolongs the anti-inflammatory effects of water-soluble dexamethasone phosphate (Micromethason) in experimental adjuvant arthritis. Arthritis Res Ther 12(4):R147 

αρχή της σελίδαςΣτοιχεία Επικοινωνίας

Δρ. Κωνσταντίνος Ταμβακόπουλος
Επιστημονικός Υπεύθυνος - Εργαστήριο Βιοανάλυσης
Εργαστήριο Φαρμακολογίας & Φαρμακοτεχνολογίας
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών,
Ακαδημίας Αθηνών
Σωρανού Εφεσίου 4, 11527, Αθήνα
τηλ: 210-6597475 / 210-6597484
e-mail: ctamvakop@biocademy.gr
 

αρχή της σελίδας