Biomedical Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας ΑθηνώνΑκαδημία Αθηνών
Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος

Παρέχεται η δυνατότητα διαδικτυακής ενημέρωσης (http://hcbb.bioacademy.gr/diadiktiaki-enimerosi)

Σωρανού Εφεσίου 4, Αθήνα 11527
Τηλ: 210 6597697
Fax: 210 6597345

 


Δωρεά ομφαλοπλακουντιακού αίματος... Μία ανεκτίμητη προσφορά ζωής για όλους!

Στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών λειτουργεί η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος κατά τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 3984/2011 και έχει άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Υ4α/54760.

Ιστορικό
Η λειτουργία της Ελληνικής Τράπεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (Ελ.Τ.Οπ.Α) ξεκίνησε την άνοιξη του 2003 με σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και κρυοκατάψυξη μονάδων ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Τον Ιανουάριο του 2006 η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος χορήγησε στη διεθνή δεξαμενή του NetCord τις πρώτες 100 μονάδες και από το Μάρτιο του 2007 άρχισε να χορηγεί μονάδες ομφαλοπλακουντιακού άιματος στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για μεταμόσχευση σε ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα.  Το 2011 η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος χορήγησε την ΠΡΩΤΗ μονάδα ομφαλοπλακουντιακού αίματος σε ασθενή με λευχαιμία στο εξωτερικό.

Η Ελ.Τ.Οπ.Α ακολουθεί αυστηρά πρότυπα οργάνωσης, ανάπτυξης όπως αυτά περιγράφονται από τον διεθνή οργανισμό ελέγχου Τραπεζών FACT-NETCORD και έχει άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας. Είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ Τράπεζα στον Ελλαδικό χώρο που είναι διαπιστευμένη από τον οργανισμό FACT-NETCORD για μη-συγγενική και συγγενική αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Μέχρι σήμερα η Ελ.Τ.Οπ.Α έχει καταχωρίσει 2400 μονάδες Οπ.Α στην Παγκόσμια Δεξαμενή Δοτών Μυελού των Οστών (BMDW) έτοιμες προς μεταμόσχευση. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η  Ελ.Τ.Οπ.Α διαθέτει διαπιστευμένο εργαστήριο Ιστοσυμβατότητας από το Διεθνή Οργανισμό European Federation of Immunogenetics, EFI. Παράλληλα, από το 2014 το εργαστήριο της Ιστοσυμβατότητας έχει εξοπλιστεί με Next Generation Sequencing για την τυποποίηση των μονάδων. Τα τελευταία χρόνια η Ελ.Τ.Οπ.Α αναπτύσσει ερευνητικό έργο στο τομέα των κυτταρικών θεραπειών και συγκεκριμένα στον τομέα της Αναγεννητικής Ιατρικής και της Ιστομηχανικής.

Τον Μάϊο του 2017 η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος έλάβε και πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 για:

 • Παροχή υπηρεσιών απομόνωσης, κρυοσυντήρησης και ελέγχου ποιότητας αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων για μεταμόσχευση σε αιματολογικά νοσήματα
 • Παροχή υπηρεσιών τυποποίησης των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας σε υψηλή ανάλυση με τη χρήση της μεθοδολογίας αλληλούχισης νέας γενιάς
 • Παροχή υπηρεσιών απομόνωσης, καλλιέργειας, κρυοσυντήρησης μεσεγχυματικών κυττάρων από λιπώδη ιστό ή μυελό των οστών για εφαρμογή στην αναγεννητική ιατρικη και την ιστομηχανική

Στο διάστημα 2007-2017 έχει χορηγήσει στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγ. Σοφία» 10 μονάδες ΟΠ.Α. για κατευθυνόμενη (directed) αλλογενή μεταμόσχευση σε ανήλικους ασθενείς. Παράλληλα, στο διάστημα 2011-2017 έχει χορηγήσει σε ασθενείς των μεταμοσχευτικών κέντρων της Ελλάδος (Νοσ. «Ευαγγελισμός») αλλά και του εξωτερικoύ (Η.Π.Α και Ηνωμένο Βασίλειο) 10 μονάδες ΟΠ.Α. για μη συγγενική αλλογενή μεταμόσχευση.

Ο στόχος της Ελληνικής Τράπεζας ΟΠΑ είναι η επεξεργασία και φύλαξη 10.000 μονάδων ΟΠ.Α, στις οποίες θα περιλαμβάνονται όλες οι συχνότητες των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας του ελληνικού πληθυσμού, προκειμένου να καλύψει το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας καθώς και των Ελλήνων της διασποράς.

Η ΕΛ.Τ.ΟΠ.Α είναι μέλος στους Διεθνείς Οργανισμούς:

 • Assosiate Member του NetCord
 • Food and Drug Association (FDA )
 • Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW)
 • World Marrow Donor Association (WMDA)
 • EuroCord

Διαπιστεύσεις
- FACT Accreditation
- EFI Accreditation
- WMDA Qualified
- ISO 9001


Τι είναι το ομφαλοπλακουντιακό αίμα;

Τι ονομάζουμε αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα;

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε το ομφαλοπλακουντιακό αίμα (ΟΠΑ) στις μεταμοσχεύσεις;

Πότε έγινε η πρώτη μεταμόσχευση ομφαλοπλακουντιακού αίματος;

Ποιος είναι ο ρόλος των Τραπεζών που στηρίζουν την αλλογενή μεταμόσχευση;

Υπάρχει κόστος για τη μεταμόσχευση ΟΠΑ;

Με ποιο τρόπο έγινε δυνατή η ευρεία χρήση των κυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος;

Πώς πραγματοποιείται η φύλαξη;

Είναι επιτυχής η απόψυξη των κυττάρων;

Κάνοντας δωρεά ομφαλοπλακουντιακού αίματος, έχω προτεραιότητα αν το χρειαστώ;

Πόσο πιθανό είναι να βρω ιστοσυμβατή μονάδα, αν νοσήσει το παιδί μου;

Τι δυνατότητα παρέχει η Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Aθηνών;

Πώς θα ενημερωθώ και θα προμηθευτώ τον ασκό συλλογής ομφαλοπλακουντιακού αίματος;

Τι περιλαμβάνει ο εξοπλισμός που θα παραλάβω;

Πότε και πώς γίνεται η μεταφορά και παράδοση του ομφαλοπλακουντιακού αίματος;

 


Τι είναι το ομφαλοπλακουντιακό αίμα;
Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα (ΟΠΑ) είναι το αίμα που παραμένει στον ομφάλιο λώρο και τον πλακούντα, αμέσως μετά τη γέννηση ενός παιδιού. Όπως και ο μυελός των οστών, το αίμα αυτό είναι πλούσιο σε αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα και σε μικρότερο βαθμό σε μεσεγχυματικά κύτταρα του στρώματος.

αρχή της σελίδας

 

Τι ονομάζουμε αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα;
Το μεγαλύτερο ποσοστό των κυττάρων που περιέχονται στο ομφαλοπλακουντιακό αίμα ανήκουν στα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα.

Από τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα προέρχονται όλες οι σειρές των κυττάρων του αίματος, δηλαδή τα ερυθρά αιμοσφαίρια και τα λευκά αιμοσφαίρια (καταπολεμούν τις λοιμώξεις) και τα αιμοπετάλια (βοηθούν στην πήξη του αίματος).

Τα περισσότερα κακοήθη νοσήματα του αίματος αντιμετωπίζονται με μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, πήγες των οποίων αποτελούν ο μυελός των οστών, το ομφαλοπλακουντιακό αίμα και το περιφερικό αίμα.

Τα κύτταρα αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως για μεταμοσχεύσεις σε ασθενείς με σοβαρά νοσήματα του αίματος, με σκοπό την αναγέννηση και επαναλειτουργία των κυττάρων του αίματος και του ανοσιακού συστήματος. Στην κλινική πράξη οι ασθένειες που αντιμετωπίζονται με τη μεταμόσχευση των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων είναι: λευχαιμίες, μεταβολικά νοσήματα, ανοσοανεπάρκειες, αυτοάνοσα νοσήματα, κλπ.

αρχή της σελίδας

 

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε το ομφαλοπλακουντιακό αίμα (ΟΠΑ) στις μεταμοσχεύσεις;
Ο λόγος που τα τελευταία χρόνια η μεταμόσχευση ομφαλοπλακουντιακού αίματος αποτελεί μια εναλλακτική πηγή για μεταμοσχεύσεις, είναι ότι πλεονεκτεί σε σχέση με τη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων απο τον μυελό των οστών στα εξής:

Η συμβατότητα δότη - λήπτη σε μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλη (σχεδόν 100%), ενώ με το ομφαλοπλακουντιακό αίμα η μεταμόσχευση γίνεται και με μικρότερου βαθμού συμβατό δότη (σχεδόν 65-70%).

Η εύρεση μοσχευμάτων ΟΠΑ είναι δυνατή μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα (περίπου 10-20 ημέρες), ενώ, το απαιτούμενο διάστημα για την εξεύρεση μοσχεύματος μυελού των οστών μπορεί να φτάσει και τους 3 μήνες.

Επιπλέον η λήψη μυελού των οστών είναι μια διαδικασία που απαιτεί χειρουργείο και γενική αναισθησία ενώ στο ΟΠΑ η λήψη είναι εύκολη και ακίνδυνη για το νεογνό και την μητέρα και δε διαρκεί πάνω από 5 λεπτά. Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα και ο ομφάλιος λώρος, μετά τον τοκετό είναι άχρηστα για τη μητέρα και για το βρέφος και αν δε χρησιμοποιηθούν για δωρεά θα πεταχτούν.

αρχή της σελίδας

 

Πότε έγινε η πρώτη μεταμόσχευση ομφαλοπλακουντιακού αίματος;
Η πρώτη μεταμόσχευση ομφαλοπλακουντιακού αίματος πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από την E. Gluckman στο Παρίσι το 1988 σε ένα παιδί που έπασχε από αναιμία Fanconi.

Έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 25.000 αλλογενείς μεταμοσχεύσεις ομφαλοπλακουντιακού αίματος σε ασθενείς που είχαν ανάγκη μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων.

Περισσότερες από 2000 αλλογενείς μεταμοσχεύσεις με ΟΠΑ πραγματοποιούνται ανά έτος διεθνώς και είναι διαθέσιμες για κλινική χρήση πάνω από 750.000.

αρχή της σελίδας

 

Ποιος είναι ο ρόλος των Τραπεζών που στηρίζουν την αλλογενή μεταμόσχευση;
Στις τράπεζες με «Δημόσιο» χαρακτήρα η χορήγηση του ομφαλοπλακουντιακού αίματος από τους γονείς είναι «ΔΩΡΕΑ» και «ΔΩΡΕΑΝ» με σκοπό την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε ασθενούς το έχει ανάγκη. Έτσι, ο ΕΝΑΣ δίνει ομφαλοπλακουντιακό αίμα στην τράπεζα για να χρησιμοποιηθεί από τον «ΑΛΛΟ» (μη-συγγενή). Οι τράπεζες ονομάζονται «μη συγγενικές τράπεζες ομφαλοπλακουντιακού αίματος» όπου ο ΕΝΑΣ δίνει για όλους και ΟΛΟΙ δίνουν για ΕΝΑΝ.

Ρόλος των Τραπεζών Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος είναι η συλλογή, επεξεργασία, κρυοκατάψυξη και διάθεση των μονάδων στις παγκόσμιες δεξαμενές.

Η οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία των Τραπεζών αυτών βασίζεται στις προδιαγραφές που περιγράφονται από το διεθνή οργανισμό πιστοποίησης Τραπεζών ΟΠΑ Fact-NetCord.

Στην Ελλάδα το Μάρτιο του 2008, έγινε νόμος του Ελληνικού Κράτους (Προεδρικό Διάταγμα 26/2008 - ΦΕΚ 51/Α’/24.3.2008), με τον οποίο υιοθετείται η Ευρωπαϊκή Οδηγία, στην οποία περιγράφονται οι κανόνες που πρέπει να διέπουν τη συλλογή, επεξεργασία και κρυοκατάψυξη ιστών και κυττάρων.

Με βάση τα παραπάνω, στις Τράπεζες με “Δημόσιο” χαρακτήρα είναι πολύ αυστηρή η διαδικασία επιλογής των μονάδων που τελικά θα καταψυχθούν. Έτσι απορρίπτεται το 85-90% των μονάδων ομφαλοπλακουντιακού αίματος που συλλέγονται καθημερινά.

Ο κυριότερος λόγος απόρριψης αφορά στο συνολικό αριθμό των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων που περιέχονται στη μονάδα.

αρχή της σελίδας

 

Υπάρχει κόστος για τη μεταμόσχευση ΟΠΑ;
Tο κόστος της μεταμόσχευσης καλύπτεται από το ασφαλιστικό ταμείο του λήπτη.

αρχή της σελίδας

 

Με ποιο τρόπο έγινε δυνατή η ευρεία χρήση των κυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος;
Η ευρεία χρήση των κυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος έγινε δυνατή με τη δημιουργία της πρώτης Τράπεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΤΟΠΑ) στη Νέα Υόρκη το 1993.

αρχή της σελίδας

 

Πώς πραγματοποιείται η φύλαξη;
Οι μονάδες που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που περιγράφονται από το Διεθνή Οργανισμό Fact-NetCord επεξεργάζονται και εφόσον κριθούν κατάλληλες, τότε και μόνο τότε, τα κύτταρα φυλάσσονται στους -196°C, σε υγρό άζωτο.

αρχή της σελίδας

 

Είναι επιτυχής η απόψυξη των κυττάρων;
Ναι, τα κύτταρα μετά την απόψυξη είναι έτοιμα για μεταμόσχευση.

αρχή της σελίδας

 

Κάνοντας δωρεά ομφαλοπλακουντιακού αίματος, έχω προτεραιότητα αν το χρειαστώ;
Η εθελοντική συμμετοχή σε μη συγγενική τράπεζα ομφαλοπλακουντιακού αίματος δεν εξασφαλίζει σε καμία περίπτωση προτεραιότητα στη λήψη μοσχεύματος, καθώς Ιατρικοί λόγοι καταργούν οποιαδήποτε προτεραιότητα.
Συγκεκριμένα, η επιλογή του κατάλληλου δότη για τη χορήγηση μοσχεύματος βασίζεται σε γενετικούς παράγοντες και ειδικότερα στη συμβατότητα των αντιγόνων ιστοσυμβατότης (HLA) δότηλήπτη.

αρχή της σελίδας

 

Πόσο πιθανό είναι να βρω ιστοσυμβατή μονάδα, αν νοσήσει το παιδί μου;
Εξαρτάται από τη συχνότητα των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας (HLA) του λήπτη στον γενικό πληθυσμό Από ποιους φορείς ελέγχεται η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος;
Η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος ελέγχεται από το Υπουργείο Παιδείας, δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων.

αρχή της σελίδας

 

Τι δυνατότητα παρέχει η Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Aθηνών;
Με τη ΔΩΡΕΑ ομφαλοπλακουντιακού αίματος στην Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος σήμερα, προσφέρετε ΔΩΡΟ ΖΩΗΣ σε οποιοδήποτε παιδί ή ενήλικα το έχει ανάγκη.

αρχή της σελίδας

 

Πώς θα ενημερωθώ και θα προμηθευτώ τον ασκό συλλογής ομφαλοπλακουντιακού αίματος;

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος παρέχει τη δυνατότητα διαδικτυακής ενημέρωσης (http://hcbb.bioacademy.gr/diadiktiaki-enimerosi)

Ο εξοπλισμός συλλογής Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος παραδίδεται μετά την 24η εβδομάδα κύησης κατόπιν προσωπικής συνέντευξης της Μητέρας Δότριας στην αίθουσα σεμιναρίων του ΙΙΒΕΑΑ.

αρχή της σελίδας

 

Τι περιλαμβάνει ο εξοπλισμός που θα παραλάβω;

 • Έναν ασκό συλλογής για τη συλλογή ομφαλοπλακουντιακού αίματος (ΟΠ.Α).
 • Ένα φιαλίδιο τύπου Falcon στο οποίο θα τοποθετηθεί τμήμα ομφαλίου λώρου (για μοριακή τυποποίηση αντιγόνου ιστοσυμβατότητας).
 • Ένα φιαλίδιο συλλογής για Γενική Αίματος της μητέρας.
 • Δύο φιαλίδια συλλογής Πήγματος Αίματος της μητέρας.
 • Έντυπο υλικό.

αρχή της σελίδας

 

Πότε και πώς γίνεται η μεταφορά και παράδοση του ομφαλοπλακουντιακού αίματος;

 • Η παράδοση θα πρέπει να γίνεται κατά προτίμηση εντός 36 ωρών και σε καμία περίπτωση πέρα των 48 ωρών μετά τον τοκετό. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται το βιολογικό υλικό να μη γίνεται αποδεκτό. Η παράδοση γίνεται από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8:30 έως 15:00 και Σαββατοκύριακα και Αργίες από 10:00 έως 14:00, στο χώρο της ΙΒΕΤ.
 • Εάν η παράδοση της μονάδας δεν είναι άμεση (αμέσως μετά τον τοκετό) θα πρέπει να φυλάσσεται στη συντήρηση (όχι κάτω άπο τους 4°C).
 • Η μονάδα θα πρέπει να μεταφέρεται σε ειδική συσκευασία (όπως ισοθερμική τσάντα, ψυγειάκι, κουτί απο φελιζόλ) με δύο παγοκύστες, οι οποίες δεν θα έρχονται σε άμεση επαφή με την μονάδα αίματος (αφορά τις μονάδες αίματος εκτός Αττικής).
 • Τα έντυπα που συνοδεύουν τη μονάδα πρέπει να είναι συμπληρωμένα .
 • Σε περίπτωση αποριών, μένουν ασυμπλήρωτα τα συγκεκριμένα τμήματα των εντύπων και η συμπλήρωση τους γίνεται με την βοήθεια του προσωπικού της Τράπεζας κατά την παράδοση των μονάδων.

αρχή της σελίδας