Biomedical Research Foundation Academy Of AthensAcademy Of Athens
News :87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, 
συμμετέχει στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ)
9-17 Σεπτεμβρίου 2023

 

7 Σεπτεμβρίου 2023

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, συμμετέχει στο μεγαλύτερο διεθνές οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό γεγονός της χώρας, στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), η οποία θα διεξαχθεί από τις 9 έως και τις 17 Σεπτεμβρίου 2023. 

Το ΙΙΒΕΑΑ θα βρίσκεται στο Περίπτερο 7, στον ενιαίο χώρο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ). Εξειδικευμένο ερευνητικό προσωπικό θα παρευρίσκεται στον χώρο του περιπτέρου καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, για να παρουσιάζει τις υφιστάμενες και μελλοντικές δραστηριότητες του Ιδρύματος και να πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και καινοτόμες δράσεις που έχουν αναπτυχθεί στο Ίδρυμα, με έμφαση στις νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις στον τομέα των Νευροεπιστημών, στην Ιατρική Ακριβείας καθώς και στην Φαρμακοτεχνολογία και την ανάπτυξη φαρμάκων.

 

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ/ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το εργαστήριο Φαρμακολογίας έχει ως κύριο ερευνητικό στόχο την ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων, με έμφαση στον καρκίνο.

Στο πλαίσιο συνεργασίας του τομέα με την φαρμακευτική βιομηχανία έχει δοθεί από το εργαστήριο ιδιαίτερη έμφαση σε αναλύσεις ποσοτικού προσδιορισμού φαρμακευτικών μορίων, αλλά και βιοδεικτών (πχ ορμόνες, πρωτεΐνες) σε διάφορα βιολογικά υγρά με βάση υπερσύγχρονες (State-of-the-Art) τεχνολογίες Υγρής Χρωματογραφίας-Φασματομετρίας Μάζας LC/MS-MS.
Το εργαστήριο μετά από χρόνια εμπειρίας/διαπίστευσης σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, λειτουργεί πλέον ως Πειραματική Μονάδα σύμφωνα με τις Αρχές Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (GLP) για τη διεξαγωγή αναλυτικών προσδιορισμών σε ανθρώπινα βιολογικά υγρά μέσω της απόκτησης σχετικής πιστοποίησης κατά GLP από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Κατά αυτό τον τρόπο, διαθέτει όλες τις απαραίτητες τυπικές διαδικασίες λειτουργίας (SOP) και τις πιστοποιήσεις που απαιτούνται για αναλύσεις υψηλής ποιότητας και παραγωγής αξιόπιστων αποτελεσμάτων για τη συμμετοχή σε προκλινικές και κλινικές μελέτες ανάπτυξης φαρμάκων και νέων φαρμακοτεχνικών μορφών, καθώς και μελετών βιοϊσοδυναμίας, οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά για τη χώρα σε τομείς, όπως η καινοτομία και η απασχόληση επιστημονικού προσωπικού.
Επίσης, με γνώμονα την εμπειρία στην ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων στοχευμένων θεραπειών, επόμενος στόχος είναι η  ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης με αντικείμενο της αξιοποίηση συγκεκριμένων ερευνητικών αποτελεσμάτων του εργαστηρίου Φαρμακολογίας (spin-off).

ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Μοριακή και Κυτταρική Νευροβιολογία
Μοριακοί Μηχανισμοί στην Ανάπτυξη του Νευρικού Συστήματος: Νέοι Θεραπευτικοί Στόχοι και Προοπτικές
Στο εργαστήριο εξετάζονται οι μοριακοί μηχανισμοί που διέπουν της ανάπτυξη του εγκεφάλου. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι μία από τις πολυπλοκότερες δομές στο γνωστό σύμπαν. Αποτελείται από περισσότερους από 100 δισεκατομμύρια νευρώνες με ασύλληπτο αριθμό συνδέσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, ερευνούμε πώς τα βλαστικά κύτταρα του εγκεφάλου «αποκρυπτογραφούν» το γονιδίωμα (δηλαδή το DNA μας) για να προκύψουν όλα αυτά τα νευρικά κύτταρα στο σωστό σημείο τη σωστή χρονική στιγμή. Επιπλέον, πολλές φορές οι μελέτες αυτές μας οδηγούν σε γονίδια που παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ασθενειών, όπως είναι οι νευροαναπτυξιακές διαταραχές, ο καρκίνος ή άλλες παθολογικές καταστάσεις. Για παράδειγμα, πολλά από τα γονίδια που μελετούμε στο εργαστήριο εμπλέκονται όχι μόνο στην διαφοροποίηση των νευρικών κυττάρων αλλά και στην εμφάνιση του καρκίνου στο νευρικό σύστημα, όπως είναι το γλοιοβλάστωμα και το νευροβλάστωμα.

Νευροβιολογία νευροεκφυλιστικών νόσων
Αναζήτηση για νέους βιοδείκτες στις νευροεκφυλιστικές νόσους
Νέες Τεχνολογίες (νανοτεχνολογία) στην θεραπεία νευροεκφυλιστικών νόσων (Parkinson/Alzhaimer)
Η ερευνητική δραστηριότητά του εργαστηρίου εστιάζει στη απομόνωση πρώιμων τοξικών μορφών πρωτεϊνών αμυλοειδούς φύσης ,και στο χαρακτηρισμό της παθολογικής δράσης τους στον ανθρώπινο εγκέφαλο και στον τρόπο που προκαλούν νευροεκφυλισμό. Μελετώνται επίσης μηχανισμοί ρύθμισης των επιπέδων τους καθώς και τρόποι απομάκρυνσής τους από τον εγκέφαλο. Επιπλέον, διερευνούμε τρόπους αναστολής της συσσώρευσης των αμυλοειδών αυτών πρωτεϊνών στον ασθενή εγκέφαλο. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε νέες μεθοδολογίες νανοκυστιδίων για την παροχή θεραπευτικών ενώσεων σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου μέσω του αιματοεγκεφαλικού φραγμού.

Αναπτυξιακή Νευροβιολογία
Αλληλεπίδραση Εγκεφάλου-Περιβάλλοντος: Από εργαστήριο στον Άνθρωπο
Η ομάδα του ΙΙΒΕΑΑ θα παρουσιάσει με τρόπο κατανοητό, τα πιο πρόσφατα επιστημονικά της ευρήματα πάνω στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και στην αλληλεπίδραση του εγκεφάλου με το περιβάλλον του, τόσο κατά την εμβρυϊκή όσο και κατά την ενήλικη ζωή. Επιπλέον, θα εξηγήσει την πρόσφατη τεχνολογία των “ανθρώπινων οργανοειδών” που χρησιμοποιούνται ως μοντέλα εργαστηρίου για την μελέτη του ανθρώπινου εγκεφάλου και αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την ανάπτυξη και έλεγχο νέων φαρμάκων έναντι νευρολογικών και ψυχιατρικών ασθενειών.

Οι δράσεις μας περιλαμβάνουν βίντεοπροβολές, παρατήρηση σε μικροσκόπιο και συμμετοχή σε οπτικά πειράματα ώστε να προσεγγίσουμε όλοι μαζί με τρόπο απλό, τις βασικές αρχές λειτουργίας του εγκεφάλου και να συζητήσουμε για τη βιολογία του στρες, της αντίληψης, της μνήμης και της μάθησης. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ (GREEK GENOME CENTER)

Ιατρική Ακριβείας & Genome Of Greece Project (GoG)

To IIBEAA πρωτοπορεί στην μετάβαση, στην εποχή της Ιατρικής Ακριβείας, δηλαδή σε μία ολοκληρωμένη, αναδυόμενη προσέγγιση για την πρόληψη και θεραπεία ασθενειών. Η μελλοντική ανέγερση του νέου κτηρίου Ιατρικής Ακριβείας 23.000μ2 μέσω ΣΔΙΤ και η ίδρυση το 2015 και λειτουργία του μοναδικού έως σήμερα στην Ελλάδα, υπερσύγχρονου Κέντρου Γονιδιωματικής στο ΙΙΒΕΑΑ συνιστούν κρίσιμους, συνεκτικούς κρίκους που αποκαλύπτουν την ορθολογικά σχεδιασμένη, πολυετή δέσμευση του ΙΙΒΕΑΑ στην  υλοποίηση της Ιατρικής Ακριβείας προς όφελος των Ελλήνων πολιτών και με διακριτό αποτύπωμα στη διεθνή Οικονομία και Κοινωνία της Γνώσης. Στην ίδια κατεύθυνση,  το IIBEAA συντονίζει την εθνική συμμετοχή στα πλαίσια του  «Genome of Greece Project» (GoG)  που αντιπροσωπεύει τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Genome of Europe Project (GoE), στοχεύοντας την αλληλούχιση και ολοκληρωμένη ψηφιοποίηση 16.865 γονιδιωμάτων αντιπροσωπευτικών, στρωματοποιημένων δειγμάτων  του Ελληνικού πληθυσμού, ως τμήματος ενός Ευρωπαϊκού αποθετηρίου 500.000 ανθρώπινων γονιδιωμάτων.

Το GoG δημιουργεί μια μοναδική εθνική υποδομή Ιατρικής Ακριβείας, έναν διαθεματικό κόμβο αριστείας για την προσέλκυση επιστημόνων υψηλής στάθμης, συνδέοντας άμεσα τις βιοϊατρικές επιστήμες με την τεχνολογική ανάπτυξη και την Καινοτομία.


Εκδήλωση:

Την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 15.00-16.00,  στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο εκδηλώσεων του περιπτέρου 7 της ΓΓΕΚ, θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον κ. Κωνσταντίνο Ταμβακόπουλο, Διευθυντή Ερευνών, Κέντρο Κλινικής Πειραματικής Χειρουργικής  &  Μεταφραστικής Έρευνας του ΙΙΒΕΑΑ με θέμα:

«ΙΙΒΕΑΑ: Έρευνα και Καινοτομία. Συμβολή στην ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων φαρμάκων.»