BRFAA - Biomedical Research Foundation Academy Of Athens
Biomedical Research Foundation Academy Of AthensAcademy Of Athens

Lab Members


Seen from left to right: Claudia Roedel, Nikos Tsigkas, Maria Zoupa, Nikos Malissovas,
Dimitris Beis, Panos Sarantis, Sophia Anayianni, Despina Bournele,
Stamatia Kalogirou, and Panagiotis Kefalos

 

 

Postdoctoral Fellows

Adamantia Agalou
Vasiliki Tsata
 


Graduate Students

Tota Giardoglou
Matina Katraki-Pavlou
 


Master Students

Giouli Siatra


Past members

Panagiotis Kefalos
Panagiotis Sarantis
Nikos Malissovas PhD
Despina Bournele PhD
Stamatia Kalogirou, MD,PhD
Antonia Katsouda, MSc
Claudia Roedel, PhD
Nikos Tsigkas, MD
Maria Zoupa, PhD